Ümit YILDIKO

Ümit YILDIKO

Yrd. Doç. Dr.

Telefon:

E-mail:umit.yildiko@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Fen Edebiyat Fakültesi
Bölüm
:
Kimya Bölümü
Anabilim Dalı
:
Kimya
İdari Görevler
:
Sağlık Bilimler Enstitü Müdürü
Lisans
:
Erciyes Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
Kafkas Üniversitesi
Doktora
:
Kafkas Üniversitesi
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Polimer
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Synthesis of new phthalocyanines substituted with four 1H-benzoimidazol-2-ylsulfanyl and 2-(1H-benzo[d]imidazol- 2-ylthioetoxy) groups,  Journal of Porphyrins and Phthalocyanines   J. Porphyrins Phthalocyanines 2006; 10: 117-121

M. Salih AĞIRTAŞ, Ümit YILDIKO and Ayfer YILAN

2. Synthesis of new phthalocyanines substituted with four benzo[d]thiazol-2-ylthio groups, Journal of Coordination Chemistry Vol. 61, No. 17, 10 September 2008, 2781–2786

M. Salih AĞIRTAŞ, Ümit YILDIKO

3.Study of Solution Polymerization of Styrene In the Presence of Poly(ethylene glycol)-RAFT Agents Possesssing Benzoyl Xanthate Derivatives, Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry (2014) 51, 990–998

BARIS KARTAL, UMIT YILDIKO, SONER OZTURK, AHMET C. ATA and ISMAIL CAKMAK*     

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.Synthesis of a new copolymer possessing triazole groups via CuI-catalysed alkyne-  azide click-polycondensation The 22nd Iranian Seminar of Organic Chemistry 19-21 August 2014 Faculty of Chemistry, University of Tabriz, Tabriz, Iran p 1, (2014).

 I . Cakmak, S. Oztürk and U. Yildiko

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

1. 1-H-Benzimidazol-2-İlsulfanil ve 2-(1H-Benzo[d] imidazol-2-iltiyoetoksi Substitüentli Ftalosiyaninlerin Sentezi, XX. Ulusal Kimya Kongresi, Uluslararası katılımlı, Erciyes Üniversitesi, 4-8 Eylül 2006

M. Salih AĞIRTAŞ, Ümit YILDIKO and Ayfer YILAN

2. Benzo[d] tiyoazol-2-iltiyo substituentli yeni ftalosiyaninlerin sentezi ve karakterizasyonu, 1. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, Çukurova Üniversitesi, 20-23 Nisan 2007, s 128

M. Salih AĞIRTAŞ, Ümit YILDIKO

 

3. Azo Başlatıcı ve Ksantat Grubu İhtiva Eden RAFT Ajanlarının Sentezi Ve Kontrollü Radikal Polimerizayonunda Kullanımı, IV. Fiziksel Kimya Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizi 2014, s 77

Ümit YILDIKO, Soner ÖZTÜRK ve İsmail ÇAKMAK

 

4. Polietilen Glikol (PEG) Esaslı Benzoil Türevi Ksantat Grubu İhtiva Eden Makro RAFT Ajanları İle Kontrollü Blok Kopolimerlerin Sentezi, IV. Fiziksel Kimya Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizi 2014, s 78

Ümit YILDIKO, Barış KARTAL, Soner ÖZTÜRK ve İsmail ÇAKMAK

 

5. Polivinil Alkol (PVA) Esaslı Benzoil Türevi Ksantat Grubu İhtiva Eden Graft Makro RAFT Ajanları İle Kontrollü Graft Kopolimerlerin Sentezi, IV. Fiziksel Kimya Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizi 2014, s 79

Ümit YILDIKO, Ahmet Çağrı ATA, Soner ÖZTÜRK ve İsmail ÇAKMAK

 

6. “Halka Açılma Polimerizasyonu (ROP) ile PCL – PEG – PCL Triblok Kopolimer Ksantat RAFT Ajanı Sentezi ve Stirenin Kontrollü Polimerizasyonu” V. Fiziksel Kimya Kongresi, KTO Karatay Üniversitesi, Konya 2015, Bildiri kabul edildi.

Ümit YILDIKO, Soner ÖZTÜRK ve İsmail ÇAKMAK

7. “Politetrahidrofuran (PTHF) Difonksiyonel Makro Ksantat RAFT/MADIX Ajanı Sentezi ile Kontrollü Blok Kopolimerlerin Sentezi” V. Fiziksel Kimya Kongresi, KTO Karatay Üniversitesi, Konya 2015, Bildiri kabul edildi.

Ümit YILDIKO, Soner ÖZTÜRK ve İsmail ÇAKMAK

8. Poli(akriloil klorür-graft-kaprolakton) Graft Kopolimerin Sentezi, V. Fiziksel Kimya Kongresi, KTO Karatay Üniversitesi, Konya 2015, Bildiri kabul edildi. Bedrettin SAVAŞ, Soner ÖZTÜRK, Ümit YILDIKO ve İsmail ÇAKMAK

9. Poli(metilmetakrilat-graft-glisidilmetakrilat) Graft Kopolimerin Sentezi, V. Fiziksel Kimya Kongresi, KTO Karatay Üniversitesi, Konya 2015, Bildiri kabul edildi. Bedrettin SAVAŞ, Soner ÖZTÜRK, Ümit YILDIKO ve İsmail ÇAKMAK

 

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
İş Telefonu
:
+90-476-223 0010
Dahili Telefonu
:
3550
Belgegeçer
:
+90- 476-223 0017
E-posta
:
umit.yildiko@igdir.edu.tr
Web Sayfası
:
İş Adresi
:
Iğdır Üniversitesi