Celalettin Gözüaçık

Celalettin Gözüaçık

Yrd. Doç. Dr.

Telefon:4070

E-mail:celalettin.gozuacik@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı
:
ENTOMOLOJİ ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ(Anabilim Dalı Başkanı), REKTÖRLÜK(), MESLEK YÜKSEKOKULU(Bölüm Bşk.), REKTÖRLÜK(Rektör Danışmanı), REKTÖRLÜK(Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü), IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ(Anabilim Dalı Başkanı), FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ(Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği), TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ(Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı), IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ(Dekan Yardımcısı), IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ(Anabilim Dalı Başkanı), IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ(Anabilim Dalı Başkanı), MESLEK YÜKSEKOKULU(MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı), MESLEK YÜKSEKOKULU(Anabilim Dalı Başkanı), IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ(Dekan Yardımcısı)
Lisans
:
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
Yüksek Lisans
:
Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri (Entomoloji)
Doktora
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ/BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ/BİTKİ KORUMA PR./
Diller
:
İngilizce(YÖKDİL), İngilizce(YÖKDİL), İngilizce(YDS)
İlgi Alanları
:
Hububat Zararlıları, Biyolojik Mücadele
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Detection of infection preferences of the alfalfa seed chalcid, Bruchophagus roddi Gussakovskiy, 1933 (Hymenoptera: Eurytomidae) in alfalfa (Medicago sativa L.) fields of Igdir, Turkey, LEGUME RESEARCH - AN INTERNATIONAL JOURNAL, Cilt , Sayı 350, 2017
2. Taxonomical investigation on Braconidae (Hymenoptera: Ichneumonoidea) fauna in northern Cyprus, with twenty six new records for the country, JOURNAL OFINSECT BIODIVERSITY AND SYSTEMATICS, Cilt 3, Sayı 4, 2017
3. A New Pest Record for Capparis (Capparaceae) in Turkey and Its Larval Parasitoids, Stiphrometasia sancta (Hampson, 1900) (Lepidoptera: Crambidae), Journal of the Entomological Research Society, Cilt 19, Sayı 3, 2017
4. The determination of spider species (Araneae) in barley and wheat fields of Northern Cyprus, TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, Cilt 39, Sayı , 2015
7. Larval parasitoids of the cereal weevil, Pachytychius hordei Brullé 1832 (Coleoptera, Curculionidae) at Mardin province in Turkey, Egyptian Journal of Biological Pest Control, Cilt 25, Sayı 1, 2015
8. THE ALTERNATIVE HOSTS OF TRİSSOLCUS SPECIES, EGG PARASITOID OF SUNN PEST AND HOST-PARAZITOID INTERACTIONS İN SOUTH EASTERN ANATOLIA REGION, TURKEY, Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences, Cilt 67, Sayı , 2016
9. Chalky spot damage caused by stink bugs on red lentil seeds in Southeast Anatolia Region Turkey, Legume Research, Cilt 39, Sayı 4, 2016
10. THE DISTRIBUTION AND POPULATION DENSITY OF THE CEREAL WEEVIL, PACHYTYCHIUSHORDEI (BRULLÉ) (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE) IN CEREAL FIELDS IN NORTHERN CYPRUS, Journal of Agricultural, Food and Environmental Sciences, Cilt 67, Sayı , 2016
17. Microphthalma europaea Egger Diptera Tachinidae a newrecord for Turkey, Turkish Journal of Zoology, Cilt 35, Sayı 6, 2011
19. The species of Oopristus Steffan 1968 Hymenoptera Torymidae Toryminae Monodontomerini ofTurkey with descriptions of two new species, Turkish journal of zoology, Cilt 34, Sayı 4, 2010
21. Türkiye Bagrada Stål 1862 Pentatomidae Strachiini cinsi türlerinin gözden geçirilmesi ve yeni bir kayıt Bagrada amoenula Walker 1870, Türkiye Entomoloji dergisi, Cilt 34, Sayı 1, 2010
22. Syringopais temperatella Lederer 1855 and ItsParasitoids in Wheat and Barley Fields in the SoutheastAnatolian Region of Turkey, Phytoparasitica, Cilt 36, Sayı 5, 2008
23. Tachinid Parasitoids Diptera Tachinidae of Mythimna Acantholeucania loreyi in the Southeast Anatolian Region of Turkey, Phytoparasitica, Cilt 35, Sayı 2, 2007
28. Parasitoids of several lepidopterous pests in maize plantationsin the Southeast Anatolian Region of Turkey, Turkish Jornal of Zoology, Cilt 33, Sayı 4, 2009
32. First research on Braconinae fauna of South eastern Anatoliaregion with new localities of Turkey Hymenoptera Braconidae, Entomofauna, Cilt 35, Sayı 10, 2014
35. A contribution on the subfamilies Helconinae Homolobinae Macrocentrinae Meteorinae and Orgilinae Hymenoptera Braconidae of southeastern Anatolia withnew records from other parts of Turkey, Turkish Journal of Zoology, Cilt 37, Sayı 4, 2013
36. Predicting the development of critical biological stages of Sunn pest Eurygaster integriceps Put Hemiptera Scutelleridae by using sum of degree days for timing its chemical control in wheat, Turkish Journal of Agriculture and Forestry, Cilt 40, Sayı 4, 2016
37. The Determination of Lepidopterous Pest Species and TheirDistributions Densities and Damages in Corn Fields of Iğdır Province in Turkey, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, 2016
38. The Determination of Infection and Damage Rates of the Alfalfa Seed Chalcid Bruchophagus roddi Gussakovskiy 1933 Hymenoptera Eurytomidae in Alfalfa Seed Stored in the Eastern Region of Turkey, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, 2016
39. The determination of spider species Araneae in barley and wheatfields of Northern Cyprus, TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, Cilt 39, Sayı 3, 2015
50. Tachinid Parasitoids Diptera Tachinidae of Mythimna Acantholeucania loreyi in the Southeast Anatolian Region of Turkey, Phytparasitica, Cilt 35, Sayı 2, 2007
51. Gözüaçık C Ö Ç Erdoğan and A Beyarslan 2008 Syringopais temperatella Lederer 1855 and Its Parasitoids in Wheat and Barley Fields in the Southeast Anatolian Region of Turkey, Pyhtoparasitica, Cilt 36, Sayı 5, 2010
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
5. Süne Mücadelesinde Çiftçi Davranışları Adıyaman Diyarbakır Mardin Şanlıurfa Örneği, Harran Ünversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 4, 2008
6. Economic threshold revision of the Sunn Pest (Eurygaster integriceps Put.) (Hemiptera: Scutelleridae) on wheat in Southeastern Anatolia Region, Türkiye Entomoloji Bülteni, Cilt 4, Sayı 3, 2014
11. A new pest Rush veneer Nomophila noctuella Denis Schiffermüller 1775 Lepidoptera Crambidae on alfalfa Medicago sativa L and its larval parasitoids in Iğdır province of Turkey, Turkish entomology bulletion, Cilt 6, Sayı 4, 2016
12. Süne Eurygaster integriceps Put Zararının Bazı Buğday Çeşitlerinde Kalite Özelliklerine Etkileri, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 44, Sayı 2, 2013
13. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hububat Alanlarında Süne Eurygaster integriceps Puton Hemiptera Scutelleridae Popülasyon Değişimlerinin Buğday Fenolojisi ile İlişkileri, Research Journal of Agricultural Sciences, Cilt 6, Sayı 1, 2013
14. Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde farklı habitatlarda bulunan Coccinellidae Coleoptera türleri, Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, 2012
15. Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Scutelleridae Hemiptera faunası üzerinde araştırmalar, Bitki Koruma Bülteni, Cilt 52, Sayı 4, 2012
16. HOST PLANT PREFERENCES OF RICANIA HEDENBORGI STAL 1868 HEMIPTERA RICANIIDAE, Munis Entomology and Zoology, Cilt 6, Sayı 2, 2011
18. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pentatomidae Hemiptera Heteroptera faunasına katkılar, Turkish Bulletin of Entomology, Cilt 1, Sayı 4, 2011
20. Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Süne Eurygaster integriceps Put (Hemiptera, Scutelleridae) nin Ergin Diptera Tachinidae Parazitoitleri ve Etkinlikleri, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2010
24. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Antepfıstığı Kayısı Kiraz ve Zeytin Ağaçlarında BulunanPentatomidae Heteroptera Familyasına Ait TürlerinSaptanması Üzerinde Çalışmalar, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 42, Sayı 2, 2005
25. Güneydoğu Anadolu Bölgesi buğday alanlarındabulunan Pentatomidae Heteroptera familyasına aittürler üzerinde araştırmalar, Türkiye Entomoloji Dergisi, Cilt 29, Sayı 1, 2005
26. Türkiye faunası için yeni bir kayıt Ceutorhynchus peyerimhoffi Hustache 1916 Coleoptera Curculionidae, Türkiye Entomoloji dergisi, Cilt 29, Sayı 3, 2005
27. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde mısırda zararlı Lepidoptera türleri yoğunlukları ve yayılışlarının belirlenmesi üzerinde çalışmalar, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 4, 2005
29. SÜNE Eurygaster integriceps PUT MÜCADELESİNDE HAVADAN İLAÇLAMADAN YÖNETİMLİ ÇİFTÇİ MÜCADELESİNE GEÇİŞİN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI BAKIMINDAN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER, Turkish Journal of Scientific Reviews, Cilt 5, Sayı 2, 2012
30. GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ NDE HUBUBATIN ENTOMOLOJİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, 2012
31. SOME ADDITIONAL NOTES ABOUT ELATERIDAE COLEOPTERA FAUNA IN ADIYAMAN DİYARBAKIRAND ŞANLIURFA PROVINCES OF TURKEY, Munis Entomology and Zoology, Cilt 7, Sayı 1, 2012
33. Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde mısırda Zea mays L zararlı bazı Lepidoptera larvalarının doğal parazitlenme oranlarının belirlenmesi, Bitki Koruma Bülteni, Cilt 49, Sayı 3, 2009
34. Süne Eurygaster integriceps Puton Hemiptera Scutelleridae yumurta parazitoiti Trissolcus semistriatus Nees Hymenoptera Scelionidae un konukçu tercihleri, TürKiye Biyolojik Mücadele Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 2012
40. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Antepfıstığı Kayısı Kiraz ve Zeytin Ağaçlarında BulunanPentatomidae Heteroptera Familyasına Ait TürlerinSaptanması Üzerinde Çalışmalar, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 42, Sayı 2, 2005
41. SOME ADDITIONAL NOTES ABOUT ELATERIDAE COLEOPTERA FAUNA IN ADIYAMAN DİYARBAKIRAND ŞANLIURFA PROVINCES OF TURKEY, Munis Entomology and Zoology, Cilt 7, Sayı 1, 2012
42. SOME ADDITIONAL NOTES ABOUT ELATERIDAE COLEOPTERA FAUNA IN ADIYAMAN DİYARBAKIRAND ŞANLIURFA PROVINCES OF TURKEY, Munis Entomology and Zoology, Cilt 7, Sayı 1, 2012
43. SOME ADDITIONAL NOTES ABOUT ELATERIDAE COLEOPTERA FAUNA IN ADIYAMAN DİYARBAKIRAND ŞANLIURFA PROVINCES OF TURKEY, Munis Entomology and Zoology, Cilt 7, Sayı 1, 2012
44. SOME ADDITIONAL NOTES ABOUT ELATERIDAE COLEOPTERA FAUNA IN ADIYAMAN DİYARBAKIRAND ŞANLIURFA PROVINCES OF TURKEY, Munis Entomology and Zoology, Cilt 7, Sayı 1, 2012
45. SOME ADDITIONAL NOTES ABOUT ELATERIDAE COLEOPTERA FAUNA IN ADIYAMAN DİYARBAKIRAND ŞANLIURFA PROVINCES OF TURKEY, Munis Entomology and Zoology, Cilt 7, Sayı 1, 2012
46. SOME ADDITIONAL NOTES ABOUT ELATERIDAE COLEOPTERA FAUNA IN ADIYAMAN DİYARBAKIRAND ŞANLIURFA PROVINCES OF TURKEY, Munis Entomology and Zoology, Cilt 7, Sayı 1, 2012
47. SOME ADDITIONAL NOTES ABOUT ELATERIDAE COLEOPTERA FAUNA IN ADIYAMAN DİYARBAKIRAND ŞANLIURFA PROVINCES OF TURKEY, Munis Entomology and Zoology, Cilt 7, Sayı 1, 2012
48. SOME ADDITIONAL NOTES ABOUT ELATERIDAE COLEOPTERA FAUNA IN ADIYAMAN DİYARBAKIRAND ŞANLIURFA PROVINCES OF TURKEY, Munis Entomology and Zoology, Cilt 7, Sayı 1, 2012
49. SOME ADDITIONAL NOTES ABOUT ELATERIDAE COLEOPTERA FAUNA IN ADIYAMAN DİYARBAKIRAND ŞANLIURFA PROVINCES OF TURKEY, Munis Entomology and Zoology, Cilt 7, Sayı 1, 2012
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. CONTRIBUTION TO THE SYRPHIDAE (DIPTERA) FAUNA IN THECEREAL FIELDS OF SOUTEASTHERN ANATOLIA, TURKEY, ısaf_2017, 18.10.2017
2. Population Fluctitations of Psyllidae (Hemiptera) Species in Diyarbakır Province, II. International Iğdır Symposium, 09.10.2017
3. Migratory Birds and Ecological Balance in Iğdır Province, Turkey, II International Iğdır Symposium, 9-11 October 2017, 09.10.2017
4. Microbial control of Hypera postica Gyllenhal (Coleoptera: Curculionidae): Isolation and characterization of entomopathogenic fungal isolates and their insecticidal activities, 6th Entomopatogens and Microbial Control Congress, 14.09.2017
5. Some bio-ecological properties of elm leaf beetle, Xanthogaleruca luteola (Müller 1766) (Coleoptera: Chrysomelidae), on elm (Ulmus minor gled.) in Iğdır province, II International Iğdır Symposium, 9-11 October 2017, 09.10.2017
6. Population fluctitations of Psyllidae (Hemiptera) Species in Diyarbakır province, II International Iğdır Symposium, 9-11 October 2017., 09.10.2017
7. Parasitoid complex of some Lepidopterous pests in maize plantations of Iğdır provinces of Turkey, II International Iğdır Symposium, 9-11 October 2017, 09.10.2017
8. Use of MARS algorithm for predicting larval damage of the cereal weevil, Pachytychius hordei (Brullé, 1832) (Coleoptera: Curculionidae) on wheat kernel, II International Iğdır Symposium, 9-11 October 2017, 09.10.2017
9. THE IMPORTANT PESTS OF ALFALFA (Medicago sativa L.) IN IGDIR PROVINCE, II International Iğdır Symposium, 9-11 October 2017, 09.10.2017
10. irst record for an egg parasitoid of Hypera postica (Gyllenhal, 1813) (Coleoptera: Curculionidae) from Turkey, II International Iğdır Symposium, 9-11 October 2017, 09.10.2017
11. THE INVESTIGATIONS ON PENTATOMID (HETEROPTERA) SPECIESDAMAGING BUDS AND FRUITS OF THE CULTIVATED AND WILDGROWN CAPERS (CAPPARACEAE) AND THEIR EGG PARASITOIDS INSOUTHEASTERN ANATOLIA REGION OF TURKEY, 3rd International Symposium for Agriculture and Food - 18-20 October 2017, ISAF 2017, 18.10.2017
12. SUNN PEST, EURYGASTER INTEGRICEPS PUTON (HEMIPTERA:SCUTELLERIDAE) DAMAGE ON THE GRAINS IN DIFFERENT WHEATVARIETIES IN NORTHERN CYPRUS, 3rd International Symposium for Agriculture and Food - 18-20 October 2017, ISAF 2017, 18.10.2017
13. Microbial control of Hypera postica Gyllenhall (Coleoptera: Curculionidae): Isolation and Characterization Of Entomopathogenic Fungal Isolates and their Insecticidal Activities, 6th Entomopathogens And Microbial Control Congress, 14.09.2017
14. Parasitoid complex of some Lepidopterous pests in maize plantations of Iğdır provinces of Turkey, II International Iğdır Symposium, 9-11 October 2017, 09.10.2017
15. Some bio-ecological properties of elm leaf beetle, Xanthogaleruca luteola (Müller 1766) (Coleoptera: Chrysomelidae), on elm (Ulmus minor gled.) in Iğdır province, II International Iğdır Symposium, 9-11 October 2017, 09.10.2017
18. DETERMINATION OF DAMAGE STATUS AND MAIN STRUGGLE FOR BIOLOGICAL CRITERIA OF HAPLOTHRIPS TRITICI KURDJ THYSANOPTERA PHLAEOTHRIPIDAE ON WHEAT IN SOUTHEAST ANATOLIA TURKEY, VII. International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, 06.10.2016
19. Yonca hortumlu böceği Hypera postica Gyllenhal 1813 Coleoptera Curculionidae nın Iğdır ili yonca alanlarında biyolojisi, Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 05.09.2016
20. The investigation on larval parasitoids of Hypera postica Gyllenhal 1813 Coleoptera Curculionidae and its parasitism rates in alfalfa fields of Iğdır, Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 05.09.2016
21. The alternative hosts of Trissolcus species and to host parazitoid interactions in Southeastern Anatolia Region Turkey, 2nd Internatıonal Symposium For Agrıculture And Food, 07.10.2015
22. Iğdır ilinde yetiştirilen yerel üzüm çeşitlerinde salkım güvesi Lobesia botrana Denis Schiffermüller 1776 Lepidoptera Tortricidae mücadelesi ve ekonomik analiz, Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 05.09.2016
23. Karaağaç Yaprak Böceği Pyrrhalta luteola Coleoptera Chrysomelidae da Yeni Bir Böcek Iridovirüsünün Tanımlanması, Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 05.09.2016
27. Contribution to the knowledge of Psylloidea (Hemiptera) of Southeastern Anatolia, Turkey, Sixth European Hemiptera Congrees, Blagoevgrad, Bulgaria, 25.06.2012
28. A new pest: Rush Veneer, Nomophila noctuella Denis & Schiffermuller, 1775 (Lepidoptera: Crambidae) on alfalfa (Medicago sativa L.) in Igdir Province, Turkey, Challenges in Modern Agricultural Production, Skopje, Makedonia, 11.10.2014
29. The Determination Distribution and Parasitoids Species of the Sunn Pest, Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) in Cereal Fields in Northern Cyprus, Challenges in Modern Agricultural Production, Skopje, Makedonia, 11.10.2014
31. Incidence and severity of cereal rust in Northern Cyprus, 2nd INTERNATIONAL WHEAT STRIPERUST SYMPOSIUM, 28.04.2014
32. IMPORTANT FUNGAL DISEASE PROBLEMS OF CEREAL PRODUCTION AREAS IN TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS AND SOLUTION OFFERS, VII International Scientific Agriculture Symposium, 06.10.2016
33. The determination of rates infection and damage of the alfalfa seed chalcid, Bruchophagus roddi Gussakovskiy, 1933 (Hymenoptera, Eurytomidae) on alfalfa seed stored in the Eastern region of Turkey, Challenges in Modern Agricultural Production, Skopje, Makedonia, 11.10.2014
55. The Distribution and Population Density Of The Cereal Weevil Pachytychıus hordeı Brullé Coleoptera Curculionidae In Cereal Fields In Northern Cyprus, 2nd Internatıonal Symposıum For Agrıculture And Food, 07.10.2015
56. Entomopathogenic fungi from the alfalfa weevil Hypera postica Gyllenhal Coleoptera Curculionidae, V. Uluslararası Katılımlı Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Kongresi, 09.09.2015
57. Detection of a new insect iridescent virüs in the elm leaf beetle Pyrrhalta luteola Coleoptera Chrysomelidae population, New Challenges for Biological Control 15th Meeting of the IOBC/WPRS WG „Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pests, 07.06.2015
58. The determination of Lepidopterous pest species and their distributions densities and damage states in corn fields of Igdir Province in Turkey, 2nd Internatıonal Symposıum For Agrıculture And Food, 07.10.2015
59. Insect pests of stored cereal in Northern Cyprus, 2nd Internatıonal Symposıum For Agrıculture And Food, 07.10.2015
60. THE SOLUTION OFFERS OF ENTOMOLOGICAL PROBLEMS OF CEREALS IN TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS, VII. International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, 06.10.2016
61. DETERMINATION OF SOME FACTORS AFFECTING POPULATION INTENSITYAND SPREAD OF SYRINGOPAIS TEMPERATELLA LEDERER LEPIDOPTERA SCYTHRIDIDAE IN NORTHERN CYPRUS, VII. International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, 06.10.2016
62. CONTRIBUTION TO THE ASILIDAE DIPTERA FAUNA OF SOUTHEASTERN ANATOLIA TURKEY, VII. International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, 06.10.2016
63. FIRST RECORD OF AN EGG PARASITOID FOR IGDIR PROVINCE TURKEY ELMLEAF BEETLE XANTHOGALERUCA LUTEOLA MULLER 1766 COLEOPTERA CHRYSOMELLIDAE, VII. International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, 06.10.2016
64. The determination of distribution and infestation rates of the alfalfa seed chalcid, Bruchophagus roddi Gussakovskiy, 1933 (Hymenoptera, Eurytomidae) in alfalfa (Medicago sativa L.) fields of Igdir Province of Turkey, Challenges in Modern Agricultural Production, Skopje, Makedonia, 11.10.2014
67. IMPORTANT FUNGAL DISEASE PROBLEMS OF CEREAL PRODUCTION AREAS IN TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS AND SOLUTION OFFERS, VII International Scientific Agriculture Symposium, 06.10.2016
68. First Record Of An Egg Parasitoid For Turkish Elm Leaf Beetle Xanthogaleruca luteola Müller 1766 Coleoptera Chrysomellidae, VII. International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, 06.10.2016
69. The determination of Lepidopterous pest species and their distributions densities and damage states in corn fields of Igdir Province in Turkey, 2nd Internatıonal Symposıum For Agrıculture And Food, 07.10.2015
70. Insect pests of stored cereal in Northern Cyprus, 2nd Internatıonal Symposıum For Agrıculture And Food, 07.10.2015
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
16. Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Süne Eurygaster integriceps Put Het Scutelleridae ninKışlak Popülasyonu ve Bunun Mücadele Yapılan Alanlara Olan Etkisi, Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, 15.07.2009
17. Kuzey Kıbrıs Tahıl Alanlarında Bulunan Bazı Zararlı Böcek Türleri Yayılışları ve Zarar Durumları Üzerinde Araştırmalar, Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 02.02.2014
24. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hububat alanlarına bitişik kültür bitkilerinin Süne yumurta parazitoiti Trissolcus türleri üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi, GAP Biyoçeşitlilik Sempozyumu, 23.05.2013
25. Adıyaman Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri Pentatomidae ve Scutelleridae (Hemiptera) faunası ve tarımsal açıdan değerlendirilmesi, GAP Biyoçeşitlilik Sempozyumu, 23.05.2013
26. Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri buğday tarlalarında Süne, Eurygaster integriceps Put. (Hemiptera: Scutelleridae)’in yumurta parazitoitleri ve popülasyon içerisindeki dağılımları, GAP Biyoçeşitlilik Sempozyumu, 23.05.2013
30. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arpa (Hordeum vulgare L.) Ekilişlerinde Tespit Edilen Toprak Üstü Aksam Fungal Hastalıkları, V. Türkiye Bitki Koruma Kongresi, 03.02.2014
34. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Buğday Agroekosisteminde Saptanan Curculionidae Coleoptera Familyasına Ait Türler, 20. Biyoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), 21.06.2010
35. Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Mısırda Zararlı Lepidoptera Türlerinin Doğal Düşmanları ve Doğal Parazitlenme Oranları, Türkiye 2. Bitki Koruma Kongresi, 27.08.2007
36. Süne Eurygaster integriceps Puton Yumurta Parazitoitleri Trissolcus spp nin İki Ekosistemde Etkilerinin Karşılaştırılması, Türkiye 4. Bitki Koruma Kongresi, 28.06.2011
37. Türkiye Hububat Alanlarındaki Süne Eurygaster spp. Türlerinin Dağılımı, Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 02.02.2014
38. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tahıl Üretim Alanlarında Arpa Sarı Cücelik Virüsü Barley Yellow Dwarf Virus BYDV nün Tespiti ve Virüs Vektör İlişkilerinin Belirlenmesi, Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 02.02.2014
39. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bitki Çeşitliliğinin Süne Yumurta Parazitoitleri ve Alternatif Konukçuları Üzerine Etkileri, Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 03.02.2014
40. Kuzey Kıbrıs Tahıl Alanlarında Ekin güvesi Syringopais temperatella Lederer Lepidoptera Scythrididae nın Larva Parazitoitleri ve Parazitlenme Oranlarının Belirlenmesi, Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 03.02.2014
41. Kuzey Kıbrıs Tahıl Alanlarında Tespit Edilen Yaprakbiti Hemiptera Aphididae Türleri Yayılışları ve Doğal Düşmanları, Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 03.02.2014
42. Kuzey Kıbrıs Tahıl Alanlarında Buğday Kesik Sineği Mayetiola destructor Say (Diptera, Cecidomyiidae) nın Parazitoitleri, Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 03.02.2014
43. Süne Eurygaster integriceps Put Zararının Bazı Buğday Çeşitlerinde Kalite ÖzelliklerineEtkileri, Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, 28.06.2011
44. Süne Eurygaster integriceps Put. Yumurta Parazitoiti Trissolcus semistriatus Nees un Konukçu Tercihleri, Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, 28.06.2011
45. Süne Eurygaster integriceps Put. Yumurta Parazitoitleri Trissolcus spp.'nin İki Ekosistemde Etkilerinin Karşılaştırılması, Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, 28.06.2011
46. Buğday Alanlarında Süne Eurygaster integriceps Put Hemiptera Scutelleridae ile MücadeledeKritik Biyolojik Dönemlerin Belirlenmesinde Gelişme Eşiğinden Yararlanılabilme İmkanları, Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, 28.06.2011
47. Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi Scarabeidae Coleoptera Familyasına Katkılar, Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, 28.06.2011
48. Süne Eurygaster integriceps Put Heteroptera Scutelleridae nin Farklı Buğday ÇeşitlerindekiPopulasyon Gelişimi ve Çeşitlerde Oluşan Zararın Belirlenmesi, Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, 15.07.2009
49. Yer Aletlerine Geçişle Beraber Süne Mücadelesinde Çiftçi Davranışları Adıyaman Diyarbakır Mardin ve Şanlıurfa Örneği, Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi, 15.07.2009
50. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Süne Eurygaster integriceps Put. (Hem., Scutelleridae) Yumurta Parazitoiti Trıssolcus semıstrıatus Nees (Hym., Scelıonidae) un Üretim ve Salımı Üzerinde Arastırmalar, GAP VI. TARIM KONGRESİ, 09.05.2011
51. Buğday Danelerinde Farklı Oranlardaki Süne Eurygaster ıntegrıceps put hem scutellerıdae Zararının Verim ve Bazı Fizyolojik Özelliklerine Olan Etkileri, GAP VI. TARIM KONGRESİ, 09.05.2011
52. Türkiye de Buğdayda zararlı Süne Eurygaster integriceps Put Het Scutelleridae nin Başlıca Doğal Düşmanları Etkileri ve Süne ile Biyolojik Savaş Çalışmaları, V. GAP Tarım Kongresi, 17.10.2007
53. Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Buğdayda Thrips Türleri Yayılış Alanları Yoğunlukları Konukçuları ve Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi, V. GAP Tarım Kongresi, 17.10.2007
54. Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Un Sanayicilerinin Süne Eurygaster İntegriceps Put Het Scutelleridae Mücadelesine Bakış Açıları, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi, 22.09.2010
65. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arpa Hordeum vulgare L Ekilişlerinde Tespit Edilen Toprak Üstü Aksam Fungal Hastalıkları, Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 03.02.2014
66. Süne Eurygaster integriceps Put Zararının Bazı Buğday Çeşitlerinde Kalite ÖzelliklerineEtkileri, Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, 28.06.2011
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
1. Buğday Entegre Mücadele Teknik Talimatı, Ankara 20113
2. Mısır Entegre Mücadele Teknik Talimatı, Ankara 20113
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
3. Karacadağ, 2010
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
1. PINAR S., IĞDIR İLİNDE KARAAĞAÇ (ULMUS MINOR GLED.) YAPRAK BÖCEĞİ XANTHOGALERUCA LUTEOLA (MÜLLER 1766) (COLEOPTERA:CHRYSOMELIDAE)’ NIN BAZI BİYO-EKOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI,,,
2. İREÇ A., IĞDIR İLİNDE YONCA HORTUMLU BÖCEĞİ, HYPERA POSTICA GYLLENHAL (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE)’ NİN MÜCADELESİNE ESAS BİYOLOJİK KRİTERLERİN BELİRLENMESİ,,,
3. AÇIKGÖZ M., Iğdır İli ve Çevresinde Hububat Ekiliş Alanlarında Süne, Eurygaster (Hemiptera: Scutelleridae) Türleri, Zarar Durumu ve Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi,,,
4. GÜVEN M., Iğdır İlinde Yabancı Otlarda Zararlı olan Curculionidae (Coleoptera) Türlerinin Belirlenmesi,,,
5. SUBAŞI Y., Iğdır'da Yonca Tohum Kalsiti, [Bruchophagus roddi Gussakovskiy, 1933 (Hymenoptera: Eurytomidae)]’nin yoncadaki zararı, popülasyon değişimi ve alternatif konukçularının belirlenmesi,,,
6. KARADAĞ N., Salvia (Lamiaceae) türlerine ait uçucu yağların bazı depo zararlarına karşı fumigant etkilerinin araştırılması,,,
7. AKKUŞ S., Thymus sipyleus subsp. rosulans (Lamiaceae) ve Mentha longifolia subsp. longifolia (Lamiaceae) ait uçucu yağların bazı depo zararlılarına karşı fumigant etkilerinin araştırılması,,,
8. ULUĞTÜRKEN A., Şanlıurfa ilinde ekmeklik buğdayda farklı ekim zamanlarının Süne, Eurygaster integriceps Put. (Hemiptera: Scutellerdae) zararı üzerine etkileri,,,
9. İREÇ A., IĞDIR İLİNDE YONCA HORTUMLU BÖCEĞİ, Hypera postica (GYLLENHAL, 1813) (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE)'NIN MÜCADELESİNE ESAS BİYOLOJİK KRİTERLERİN BELİRLENMESİ,Iğdır Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Bitki Koruma Anabilim Dalı
Projeler:
1. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, Ağrı dağı ve çevresinde Pyraloidea ve Geometridae (Lepidoptera) Faunası Üzerine Araştırmalar, 12.11.2017
2. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, Salvia (Lamiaceae) türlerine ait uçucu yağların bazı depo zararlarına karşı fumigant etkilerinin araştırılması, 11.12.2017
3. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, hymus sipyleus subsp. rosulans (Lamiaceae) ve Mentha longifolia subsp. longifolia (Lamiaceae) ait uçucu yağların bazı depo zararlılarına karşı fumigant etkilerinin araştırılması, 11.12.2017
4. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, Iğdır’da Yonca Tohum Kalsiti, [Bruchophagus roddi Gussakovskiy, 1933 (Hymenoptera: Eurytomidae)]’xxnin yoncadaki zararı, popülasyon değişimi ve alternatif konukçularının belirlenmesi, 02.04.2017
5. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, Iğdır İlinde Mısırda Zea mays L Zararlı ve Yararlı Böcek Türlerinin Belirlenmesi, 01.01.2014
6. Diğer (Uluslararası), Araştırmacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tahıl Alanlarındaki Zararlı Böcek Nematot Hastalık ve Yabancı Otların Tespiti Önemli Olanların Biyo Ekolojileri ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar, 22.01.2012
7. Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Süne Eurygaster integriceps Put Heteroptera Scutelleridae in Yumurta Parazitoitleri Trissolcus spp Hymenoptera Scelionidae nin Pentatomid ve Scutellerid Konukçuları Doğada Parazitoit Konukçu İlişkileri Bunun Süne Populasyonları ve Zararı Üzerine Etkileri, 01.01.2004
8. ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici, Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Mısırda Lepidopter Zararlıları Yayılışları Yoğunlukları ve Doğal Düşmanları Üzerinde Çalışmalar,
9. BAP, Yönetici, Iğdır İlinde Mısırda Zea mays L Zararlı ve Yararlı Böcek Türlerinin Belirlenmesi,
10. ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tahıl Alanlarındaki Zararlı Böcek Nematot Hastalık ve Yabancı Otların Tespiti Önemli Olanların Biyo Ekolojileri ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar,
11. Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Mısır Ekiliş Alanlarında Koçan Çürüklüğüne Neden Olan Fusarium Türlerinin Yayılışı ve Önemli Mikotoksinlerinin Saptanması, 02.01.2011
12. Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Buğdayda Zararlı Haplothrips tritici Krdj Thysanoptera Phlaeothripidae nin Doğada Bazı Biyo ekolojik Özellikleri ve Zarar Durumu Üzerinde Araştırmalar, 01.01.2012
13. Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Mercimekte Tebeşirleşmeye Neden Olan Etmen Etmenler ve Mücadele Olanaklarının Belirlenmesi, 02.01.2011
14. ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici, Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Buğdayda Entegre Mücadele Araştırma Uygulama ve Eğitim Projesi,
15. Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Buğdayda Zararlı Thrips Türleri Yayılış Alanları Yoğunlukları Konukçuları Doğal Düşmanları ve Bazı Buğday Çeşitlerinin Reaksiyonunun Belirlenmesi, 01.01.2002
16. Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Süne mücadelesinde Sosyo Ekonomik Faktörlerin Araştırılması, 01.01.2004
17. Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Süne nin Neden Olduğu Ürün Kayıpları ve Ekonomik Zarar Eşiğinin Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar, 01.01.2004
18. Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Araştırmacı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Doğada Yeşil Alanların Oluşturulması ve Doğanın Korunması, 01.01.2004
19. Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Süne Eurygaster integriceps Put. (Het.: Scutelleridae) nin Yumurta Parazitoiti Trissolcus semistriatus Nees türlerinin Hym Scelionidae Üretimi ve Salım Çalışmaları, 01.01.2004
20. Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, Süne Eurygaster integriceps Put Het Scutelleridae nin Kışlak ve Tahıl Alanlarındaki Ergin Parazitoit Dip Tachinidae Türleri ve Parazitlenme Oranlarının Belirlenmesi, 01.01.2004
21. Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Süne Eurygaster integriceps Put Het Scutelleridae nin Ergin Parazitoit (Dip.: Tachinidae) Türlerinin Üretimi ve Salım Çalışmaları, 01.01.2004
22. ARAŞTIRMA PROJESİ, Yönetici, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mısırda Entegre Mücadele Araştırma Uygulama ve Eğitim Projesi,
Hakemlikler:
1. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, SCI-Expanded, TÜRKİYE
2. Journal of the Institute of Science and Technology, EBSCO, TÜRKİYE
3. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, ,
4. DERİM, TR DİZİN, TÜRKİYE
5. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, Endekste taranmıyor, TÜRKİYE
6. Bitki Koruma Bülteni, TR DİZİN, TÜRKİYE
7. BİTLİS EREN FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, Endekste taranmıyor, TÜRKİYE
Verilen Dersler:
1. Tarımsal zararlılarla savaş yöntemleri ve ilaçlar, Lisans, 2014-2015
2. Zararlılarla biyolojik mücadelenin temel ilkeleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
3. Zararlılarla biyolojik mücadelenin temel ilkeleri, Yüksek Lisans, 2015-2016
4. Depolanmış ürün zararlıları, Lisans, 2014-2015
5. Kentsel Entomoloji, Lisans, 2014-2015
6. Park ve süs bitkileri zararlıları, Lisans, 2014-2015
7. Entomoloji, Lisans, 2013-2014
8. Biyolojik mücadele, Lisans, 2016-2017
9. Böcek ekolojisi ve epidemiyolojisi, Lisans, 2016-2017
10. Kentsel Entomoloji, Lisans, 2016-2017
11. Depo zararlıları, Lisans, 2016-2017
12. Biyolojik mücadele, Lisans, 2015-2016
13. Entomoloji, Lisans, 2015-2016
14. Böcek ekolojisi ve epidemiyolojisi, Lisans, 2015-2016
15. Bitki akarolojisi, Lisans, 2015-2016
16. Depolanmış ürün zararlıları, Lisans, 2015-2016
17. Tarla bitkileri ve sebze zararlıları, Lisans, 2015-2016
18. Böcek morfolojisi ve fizyolojisi, Lisans, 2015-2016
19. Kentsel entomoloji, Lisans, 2015-2016
20. Park ve süs bitkileri zararlıları, Lisans, 2015-2016
21. Bitki Nematolojisi, Lisans, 2015-2016
22. Meyve ve bağ zararlıları, Lisans, 2014-2015
23. Böcek sistematiği, Lisans, 2014-2015
24. Entomoloji, Lisans, 2014-2015
25. Tarla bitkileri ve sebze zararlıları, Lisans, 2014-2015
26. Zararlılarla Entegre Mücadele Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2015-2016
27. Entomolojide deneme tekniği, Yüksek Lisans, 2014-2015
28. Entomolojide preparat yapma teknikleri, Yüksek Lisans, 2015-2016
29. Entegre Mücadele, Lisans, 2015-2016
30. Tarımsal Zararlılarla Savaş Yöntemleri ve ilaçları, Lisans, 2016-2017
31. Böcek Sistematiği, Lisans, 2015-2016
32. Tahıl, Sebze, Endüstri ve Yem Bitkileri Zararlıları, Lisans, 2016-2017
33. Meyve ve Bağ Zararlıları, Lisans, 2016-2017
34. Entomoloji, Lisans, 2016-2017
35. Böcek morfolojisi ve fizyolojisi, Lisans, 2016-2017
36. Böcek Morfolojisi ve Fizyolojisi, Lisans, 2014-2015
37. Bitki Nematolojisi, Lisans, 2014-2015
38. Bitki Nematolojisi, Lisans, 2016-2017
39. Bitki Koruma, Lisans, 2016-2017
40. Zararlılarla entegre mücadele yöntemleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
41. Zararlılarla biyolojik mücadelenin temel ilkeleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
42. Entomolojide preparat yapma teknikleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
43. Entomolojide deneme tekniği, Yüksek Lisans, 2013-2014
44. Meyve ve bağ zararlıları, Lisans, 2013-2014
45. Tarımsal zararlılarla savaş yöntemleri ve ilaçlar, Lisans, 2013-2014
46. Böcek sistematiği, Lisans, 2013-2014
47. Tahıl, sebze, endüstri ve yem bitkileri zararlıları, Lisans, 2013-2014
48. Böcek morfolojisi ve fizyolojisi, Lisans, 2013-2014
49. Akaroloji, Lisans, 2012-2013
Ödüller:
1. TÜBİTAK, Teşvik Ödülleri,
2. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, Yayın Teşvik Ödülü,
3. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, Çalışma Ödülü,
4. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, Bilim - Sanat Ödülleri,
5. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Hizmet Ödülleri,
6. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, Çalışma Ödülü,
7. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, Hizmet Ödülleri,
8. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI, Hizmet Ödülleri,
9. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, Diğer,
10. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI, Çalışma Ödülü,
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
İş Telefonu
:
+90-476-223 0010
Dahili Telefonu
:
4070
Belgegeçer
:
+90- 476-223 0017
E-posta
:
celalettin.gozuacik@igdir.edu.tr
Web Sayfası
:
İş Adresi
: