Fikret Türkan

Fikret Türkan

Yrd. Doç. Dr.

Telefon:04762230010

E-mail:fikret.turkan@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Bölüm
:
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Anabilim Dalı
:
Kimya/Biyokimya
İdari Görevler
:
Meslek Yüksekokul Müdürü
Lisans
:
Yüzüncü Yıl Üniversitesi-2004
Yüksek Lisans
:
Yüzüncü Yıl Üniversitesi-2009
Doktora
:
Atatürk Üniversitesi-2015
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Enzim saflaştırma, Enzim Kinetiği, Enzim inhibisyonu, Elektroforez, Protein tayini, Spektrofotometrik tayin metodları
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1.Gülçin, İ.Scozzafava, A., Supuran C.T., Koksal, Z.,Turkan, F., Çetinkaya, S., Bingöl, Z.,Huyut, Z., Alwasel, S. H. 2016. "Rosmarinic acid inhibits some metabolic enzymes including glutathione S-transferase, lactoperoxidase, acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase and carbonic anhydrase isoenzymes" Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 31:6, 1698-1702.

2. Gülçin, İ.Scozzafava, A., Supuran C.T., Akıncıoğlu, H., Koksal, Z.,Turkan, F., Alwasel, S. H. 2015.The effect of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on metabolic enzymes including acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase, glutathione S-transferase, lactoperoxidase, and carbonic anhydrase isoenzymes I, II, IX, and XII. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 31:6, 1095-1101

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Fikret Türkan, Zübeyir Huyut, Parham Taslimi, Mehmet Tahir Huyut, İlhami Gülçin, Effect of Some Antıbıotıcs on Glutathıone-S-Transferase Activity in Kidney, Heart and Liver Tissues, Uluslararası Biyokimya Kongresi, Erzurum, Türkiye 19-23 Eylül-2017.

2. Fikret Türkan , Halit Demir, The Effect Of Some Chemical Compounds On The Poliphenol Oxidase (PPO) Enzyme Activity Isolated From The Iğdır Apple, II. International Iğdır Symposium, Iğdır, Türkiye, 9-11 October 2017.

3. Fikret TÜRKAN, The effects of amoxicillin and vancomycin hydrochloride hydrate on glutathione S- transferase enzyme activity (GST, E.C.2.5.1.18),International Turkish World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST), Skopje, Macedonia on October 26-30, 2016.   

4. BALCI Neslihan,TÜRKAN Fikret ,SAKIROGLU Halis, Researchıng Of the Inhıbıtıon Of Some Metal Ions Glutathıone S-Transferase (GST) Enzyme Actıvıty to the Isolated From Blueberry (Vaccinium Arctostaphylos L.) International Turkish World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST), Skopje Macedonia on October 26-30,2016.   

5. Türkan F., Balcı N., Şakiroğlu H. "Purification and Characterization of Glutathione S-transferase From Laurel Fruit (Prunus Laurucerasus L.) Research The Effects of Some Metal Ions on Enzyme Activity". International Turkish World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST), 27-1 October 2015- Sarajevo


6. Türkan F., Balcı N., Şakiroğlu H. Purification and Characterization of Glutathione S-transferase From Laurel Fruit (Prunus Laurucerasus L.) Research The Effects of Some Pesticides on Enzyme Activity. International Congress of the Molecular Biology Association. 10-12 September 2014- İzmir/Turkey

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

1. TÜRKAN FİKRET., BALCI NESLİHAN, ŞAKİROĞLU HALİS, Purification and Characterization of Glutathione S-Transferase from Laurel Fruit (Laurucerasus Officinalis Roem.) and Inhibition the Effects of Some Pesticides on Enzyme Activity. Journal of Science, Muş Alparslan University, December 2014, 2(2), 265-270.

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

1. Balcı N., Türkan F., Şakiroğlu H. Yaban mersini meyvesinden (Vaccinium myrtillus) saflaştırılan Glutatyon S-transferaz enzim aktivitesi üzerine bazı kimyasalların inhibisyon etkilerinin incelenmesi. 27. Ulısal Kimya Kongresi, 23-28 Ağustos 2015, Çanakkale


2. Türkan F., Balcı N., Şakiroğlu H. Purification and Characterization of Glutathione S-Transferase from Laurel Fruit (Laurucerasus Officinalis Roem.) and Inhibition the Effects of Some Organic Compounds on Enzyme Activity. 15th Chromatography Congress, 8-10 April 2015, Uşak


3. Türkan F., Demir H. The Investigation of some characteristicts and prufication of polyphenol oxidase enzyme from ığdır apple. 10th Chromatography Congress, 2010, Erzurum

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

1. Bazı Antibiyotiklerin Glutatyon S-Transferaz ve Asetilkolin Esteraz Enzim Aktiviteleri Üzerine İn vitro ve İn vivo İnhibisyon Etkilerinin Belirlenmesi. Iğdır Üniversitesi 2016-SBE-B08 numaralı BAP Projesi (Yürütücü)- devam ediyor.

2.Ağrı Dağı volkanik kayaçlarının yeraltı ve yerüstü sularına etkisi. 2016-FBE-04 numaralı BAP projesi (Araştırmacı)- devam ediyor.

Hakemlikler:

1. Journal of The Institute of Science and Technology, Igdir University

2.  Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, Hacettepe University

Verilen Dersler:

Genel Kimya

Laboratuvar Kimyası

Biyokimya

Klinik Biyokimya

Hormon Biyokimyası

Temel Laboratuvar Uygulamaları I

Temel Laboratuvar Uygulamaları II

Ödüller:
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
İş Telefonu
:
+90-476-223 0010
Dahili Telefonu
:
3130-3400
Belgegeçer
:
+90- 476-223 0017
E-posta
:
fikret.turkan@igdir.edu.tr
Web Sayfası
:
İş Adresi
:
Iğdır Üniversitesi, Karaağaç Kampüsü Sağlık Hizmetleri MYO Kat:4, No:19