Gülşen BAYAT

Gülşen BAYAT

Yrd. Doç. Dr.

Telefon:

E-mail:gulsen.bayat@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
TURİZM FAKÜLTESİ
Bölüm
:
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı
:
Turizm İşletmecilik
İdari Görevler
:
TURİZM FAKÜLTESİ(Dekan Yardımcısı), TURİZM FAKÜLTESİ(Anabilim Dalı Başkanı)
Lisans
:
Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yüksek Lisans
:
Kafkas Üniversitesi İşletme Fakültesi
Doktora
:
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, Turizm İşletmecilik ve Otelcilik Yüksekokulu/Turizm İşletmecilik
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Kişilik özellikleri ile tükenmişlik arasındaki ilişki : TRA2 Bölgesindeki otel işletmeleri çalışanları üzerine bir uygulama, Uluslararası Batı Avrasya Turizm araştırmaları Kongresi, 28.09.2017
2. Kişilik özellikleri ile tükenmişlik arasındaki ilişki : TRA2 Bölgesindeki otel işletmeleri çalışanları üzerine bir uygulama, Uluslararası Batı Avrasya Turizm araştırmaları Kongresi, 28.09.2017
3. KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İŞDOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİLER:TRA2 BÖLGESİNDEKİ OTEL İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA, II.Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 09.10.2017
4. The Relatıonshıps Between Demographical Characterıstıcs And Burnout Of Hotel Employees: The example of Provinces of Iğdır, Kars, Ağrı, Ardahan, II.Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 09.10.2017
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
1. YİYECEK -İÇECEK SERVİSİ, Önlisans, 2014-2015
2. BARDA SERVİS, Önlisans, 2014-2015
3. ODA SERVİSİ, Önlisans, 2014-2015
4. DEKORASYON HİZMETLERİ, Önlisans, 2014-2015
5. GENEL ALAN KONTROLÜ, Önlisans, 2014-2015
6. ÖNBÜRODA ODA İŞLEMLERİ, Önlisans, 2014-2015
7. KONUK GİRİŞ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ, Önlisans, 2014-2015
8. KAT HİZMETLERİNDE TEMİZLİK İŞLEMLERİ, Önlisans, 2014-2015
9. GENEL ALAN KONTROLÜ, Önlisans, 2014-2015
10. MESLEKİ YABANCI DİL-1, Önlisans, 2014-2015
11. OTEL İŞLETMECİLİĞİ, Önlisans, 2014-2015
12. TURİZM MEVZUATI, Önlisans, 2014-2015
13. ÖNBÜİRODA VARDİYA İŞLEMLERİ, Önlisans, 2014-2015
14. ÖNBÜRODA RAPOR İŞLEMLERİ, Önlisans, 2014-2015
15. KAT KONTROLÜ, Önlisans, 2014-2015
16. ÖNBÜRO HİZMETLERİ, Önlisans, 2014-2015
17. kat hizmetler, Önlisans, 2014-2015
18. GENEL TURİZM, Önlisans, 2014-2015
19. Önbüroda Rapor İşlemleri, Önlisans, 2013-2014
20. Önbüiroda vardiya İşlemleri, Önlisans, 2013-2014
21. kat kontrolü, Önlisans, 2013-2014
22. Otel İşletmeciliği, Önlisans, 2013-2014
23. Önbüro Hizmetleri, Önlisans, 2013-2014
24. Genel Turizm, Önlisans, 2013-2014
Ödüller:
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
İş Telefonu
:
+90-476-223 0010
Dahili Telefonu
:
2401
Belgegeçer
:
+90- 476-223 0017
E-posta
:
gulsen.bayat@igdir.edu.tr
Web Sayfası
:
İş Adresi
:
Iğdır Meslek Yüksekokulu