Haktan Sevinç

Haktan Sevinç

Yrd. Doç. Dr.

Telefon:+90 476 - 223 0010

E-mail:haktan.sevinc@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
İİBF
Bölüm
:
İktisat
Anabilim Dalı
:
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
İdari Görevler
:
Bölüm Başkanı
Lisans
:
Yüzüncü Yıl Üniversitesi-İİBF-İktisat
Yüksek Lisans
:
Yüzüncü Yıl Üniversitesi-SBE-İktisat
Doktora
:
Atatürk Üniversitesi-SBE-İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Uluslararası İktisat, Bölgesel Kalkınma, Büyüme ve Kalkınma
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Bozkurt, E., Efeoğlu, R. ve Sevinç, H. (2017), "Türkiye ve Avrasya Ekonomilerinde Taşımacılık Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkisi", Igdir University Journal of Social Sciences, Sayı: 11, 173-187.

SEVİNÇ HAKTAN, EROĞLU SEVİNÇ DEMET, EMSEN ÖMER SELÇUK (2016).  İHRACATA DAYALI BÜYÜMEYE YAKINSAMA TEMELİNDE KANITLAR  TRA BÖLGESİ ÖRNEĞİ.  Turan-Sam, 8(32), 109-115.

SEVİNÇ HAKTAN,BOZKURT EDA,EROĞLU SEVİNÇ DEMET (2016).  Ekonomik Gelişmişlik Göstergesi Olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Bir Araştırma.  social science research journal, 5(4), 1-11.

SEVİNÇ HAKTAN,EMSEN ÖMER SELÇUK,BOZKURT EDA (2016).  Yatırım Teşvik Politikalarının Bölgesel Belirleyicilerine Yönelik Bir Analiz  Türkiye Örneği.  Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 6(1), 525-556., Doi: http://dx.doi.org/10.18074/cnuiibf.302

SEVİNÇ HAKTAN,BOZKURT EDA,EROĞLU SEVİNÇ DEMET (2016).  EKONOMİK BÜYÜMEDE KADIN İSTİHDAMININ ROLÜ  YAKINSAMA TEMELLİ KANITLAR.  Cumhuriyet üniversitesi İİBF dergisi, 17(2), 57-69.

BOZKURT EDA,SEVİNÇ HAKTAN,ÇAKMAK EROL (2016).  Orta Gelir Tuzağı  Üst Orta Gelirli Ülkeler Üzerine Panel Veri Analizi.  ege akademik bakış, 16(2), 379-394.

SEVİNÇ HAKTAN,CERGİBOZAN RAİF,ÇEVİK EMRE (2016).  FED in Faiz Oranı Politikası ve TCMB nin Politika Faizine Etkileri.  Namık Kemal Üniveristesi SBE Sosyal Bilimler Metinleri, 9(1), 71-87.

BOZKURT EDA,SEVİNÇ HAKTAN (2014).  Enerji Etkinliği ve Rebound Etkisi  Bir Literatür Araştırması.  karadeniz sosyal bilimler dergisi, 6(11), 69-79.

SEVİNÇ HAKTAN (2014).  The Role of Unıversıtıes in Local Economıc Development  A Case of TRA2 Region in Turkey.  Research Journal of Business & Management, 1(4), 448-459.

TOKTAŞ YILMAZ,SEVİNÇ HAKTAN,BOZKURT EDA (2013).  THE EVOLUTION OF REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES  TURKEY CASE.  Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 15(2), 670-681.

AKINCI MERTER,SEVİNÇ HAKTAN (2013).  AR GE HARCAMALARI İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ  1990   2011 TÜRKİYE ÖRNEĞİ.  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(27), 7-17.

SEVİNÇ HAKTAN,AZGÜN SABRİ (2012).  Bölgesel Kalkınma ve İnanç Turizmi Bağlamında Akdamar Kilisesi Örneği.  International Journal of Social and Economic Sciences, 2(2), 17-21.

AZGÜN SABRİ,SEVİNÇ HAKTAN (2010).  Are Imports a Reason of Growth   Evidence from Turkey.  The Social Science, 5(2), 66-69.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

AKINCI MERTER,YILMAZ ÖMER,SEVİNÇ HAKTAN (2017).  Ne İhraç Ettiğimiz Önemli Midir? Türkiye Ekonomisi Dış Ticaretinin Uzmanlaşma Seviyesi Üzerine.  XVIII. Uluslararası Ekonometri YöneylemAraştırması ve İstatistik Sempozyumu, 1(1), 1-1. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3631260)

SEVİNÇ HAKTAN,AKINCI MERTER (2017).  Türkiye’nin İl Bazlı Gelirleri Yakınsıyor mu? Coğrafi Ağırlıklı Bir Regresyon Modeli.  II. ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3605288)

HOPOĞLU SERTAÇ,KÜNÜ SERKAN,SEVİNÇ HAKTAN (2017).  Yerel Ürün Tabanlı Bölgesel Kalkınma Stratejilerinde Yönetişim Yapıları.  4TH INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT CONFERENCE, 1(1), 793-801. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3631248)

AKINCI MERTER,SEVİNÇ HAKTAN (2017).  Türkiye’de Sektörel Uzmanlaşma ve Ekonomik Büyüme Süreci Üzerine:Bölgesel Etki Ne Kadar Baskındır?.  4TH INTERNATIONAL REGIONAL DEVELOPMENT CONFERENCE, 1(1), 883-899. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3631234)

SEVİNÇ HAKTAN,ÇEVİK EMRE,EROĞLU SEVİNÇ DEMET (2017).  AMERİKAN RÜYASI MI? KÂBUSU MU?: KIRILGAN EKONOMİLERDE PARA ARZI DEĞİŞİMİNE ABD’NİN ETKİSİ.  INTERNATIONAL CONGRESS OFMANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, 169-169. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3515321)

AKINCI MERTER,SEVİNÇ HAKTAN,YILMAZ ÖMER (2017).  EYVAH, AMERİKA HAPŞIRDI: DIŞ YANSIMA ETKİSİNİN EKONOMETRİK BİR ANALİZİ.  Uluslararası Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi, 568-598. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3516993)

SEVİNÇ HAKTAN,AKINCI MERTER (2017).  FİNANSMAN UYGULAMALARINA GELENEKSEL OLMAYAN BİR BAKIŞ: MİKRO KREDİLER VE SOSYO-EKONOMİK DETERMİNANTLARI.  Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi, 81-81. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3508164)

SEVİNÇ HAKTAN,AKINCI MERTER (2017).  RAMAZAN ORUCUNUN EKONOMİK MUCİZESİ: TÜRKİYE EKONOMİSİNDE 26 ALT-BÖLGE İTİBARİYLE BİR YATAY KESİT ANALİZİ.  Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi, 80-80. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3508161)

Yapraklı Sevda, EROĞLU SEVİNÇ DEMET, SEVİNÇ HAKTAN (2016).  LOJİSTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK YATIRIM TEŞVİKLERİNİN TÜRKİYE DEKİ SEYRİ VE TRA BÖLGESİ ÖZELİNDE BİRDEĞERLENDİRME.  II. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 691-697. (Tam Metin Bildiri/)

SEVİNÇ HAKTAN, AKINCI MERTER, yılmaz Ömer (2016).  Mutluluğun Resmini Çizmek Sosyo Ekonomik Belirleyicilere İlişkin Bir Yatay Kesit Analizi.  UNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 1, 763-775. (Tam Metin Bildiri/)

SEVİNÇ HAKTAN, BOZKURT EDA, KÜNÜ SERKAN, EROĞLU SEVİNÇ DEMET (2016).  Ekonomik Büyüme ve Göç İlişkisi Gelişmekte Olan Ülkelere Dayalı Bir Analiz.  uluslararası avrasya ekonomileri konferansı, 398-404. (Tam Metin Bildiri/)

BOZKURT EDA, SEVİNÇ HAKTAN, EROĞLU SEVİNÇ DEMET (2016).  EKONOMİK GELİŞMİŞLİK GÖSTERGESİ OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.  International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics, 28-28. (Özet Bildiri/)

ÇEVİK EMRE, SEVİNÇ HAKTAN, EROĞLU SEVİNÇ DEMET (2016).  SEKTÖRLER ARASI GEÇİŞKENLİK VE ÜÇ SEKTÖR TEORİSİ TÜRKİYE EKONOMİSİNDEN KANITLAR.  17. uluslararası ekonometri, yöneylem araştırması ve istatistik sempozyumu, 224-225. (Özet Bildiri/)

AKINCI MERTER, SEVİNÇ HAKTAN (2016).  NEO KLASİK TEORİDEN BİR PERİ MASALI BALKAN VE AB KURUCU ÜLKELERİ ARASINDAKİ KOŞULSUZ GELİR YAKINSAMA MEKANİZMASI ÜZERİNE.  Second Sarajevo International ConferenceofSocial Sciences EU Integration and Balkan Countries, 2, 1-18. (Tam Metin Bildiri/)

YÜCE AKINCI GÖNÜL, EROĞLU SEVİNÇ DEMET, SEVİNÇ HAKTAN, AKINCI MERTER (2016).  FİNANSAL KRİZLER GÖLGESİNDE DEVLETİN EKONOMİK BÜYÜME SÜRECİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ.  Second Sarajevo International ConferenceofSocial Sciences EU Integration and Balkan Countries, 2, 83-102. (Tam Metin Bildiri/)

SEVİNÇ HAKTAN, AKINCI MERTER (2015).  Türkiye Ekonomisinde Bölgesel Enflasyonun Bölgesel Büyüme Üzerindeki Etkisi  Dost mu Yoksa Düşman mı.  3.Uluslararası bölgesel kalkınma konferansı, 571-585. (Tam Metin Bildiri/)

GERNİ CEVAT, SARI SELAHATTİN,SEVİNÇ HAKTAN,EMSEN ÖMER SELÇUK (2015).  Bölgesel Dengesizliklerin Giderilmesinde Yatırım Teşviklerinin Rolü ve Başarı Kriteri Olarak Yakınsama Analizleri  Türkiye Örneği.  International Conference on Eurasian Economies, 311-320. (Tam Metin Bildiri/)

TOKTAŞ YILMAZ, SEVİNÇ HAKTAN,BOZKURT EDA (2013).  THE DEVELOPMENT OF REGIONAL DEVELOPMENT AGENCIES TURKEY CASE.  Restructuring the economies: realities and perspectives given the currenteconomic crisis, 244-254. (Tam Metin Bildiri/)

SEVİNÇ HAKTAN (2012).  Yerel Kalkınma ve Mikro Kredi İlişkisi.  Uluslararası Katılımlı Bölgesel İşbirliği ve Kalkınma Sempozyumu, 57-57. (Özet Bildiri/)

AZGÜN SABRİ, SEVİNÇ HAKTAN (2010).  VAN İRAN ARASINDAKİ SINIR TİCARETİ VE GELİŞME POTANSİYELİ.  1. Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi, 151-156. (Tam Metin Bildiri/)

AZGÜN SABRİ, SEVİNÇ HAKTAN (2010).  ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN BÖLGESEL DENGESİZLİKLERİ GİDERMEDEKİ ROLÜ VAN ÖRNEĞİ.  Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, 79-88. (Tam Metin Bildiri/)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

SEVİNÇ HAKTAN (2011).  Bölgesel Kalkınma Sorunsalı  Türkiye de Uygulanan Bölgesel Kalkınma Politikaları.  Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 6(2), 35-54.

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:

E-Journal of Yaşar University

ANEMON-Muş Alpaslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi

Ordu Üniversitesi Ünye İİBF Dergisi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi SBE Dergisi

Iğdır Üniversitesi SBE Dergisi

Iğdır Üniversitesi İİBF Dergisi

Verilen Dersler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisans

 

 

 

İktisadi Düşünceler Tarihi

Türkçe

3

 

Ekonometri I

Türkçe

6

 

iktisadi büyüme ve kalkınma

Türkçe

6

 

Ekonometrik Analiz

Türkçe

6

 

Mikro İktisat

Türkçe

3

 

Yüksek Lisans

 

 

 

Kalkınma-Refah Ekonomisi

Türkçe

6

 

İktisada Giriş I

Türkçe

6

 

Mikro Ekonomik Analiz

Türkçe

3

 

Büyüme Teorisinde Yeni Yaklaşımlar

Türkçe

3

 

                       
 

Türk İktisat Tarihi

Türkçe

3

 

Para Teorisi ve Politikası

Türkçe

3

2015-2016

 

 

 

 

 

Lisans

 

 

 

 

 

 

Mikro iktisat

Türkçe

3

 

Kamu maliyesi

Türkçe

6

 

Makro iktisat

Türkçe

2

 

İş Hukuku

Türkçe

2

 

Para teorisi ve politikası

Türkçe

3

 

Mikro iktisadi analiz

Türkçe

3

2014-2015

 

 

 

 

 

Lisans

 

 

 

 

 

 

İktisadi Düşünceler Tarihi

Türkçe

3

 

Makro iktisat

Türkçe

3

 

Mikro iktisat

Türkçe

3

 

İKTİSADA GİRİŞ

Türkçe

3

 

Sosyal bilimlerde araştırma yöntem ve teknikleri

Türkçe

2

 

İktisadi düşünceler tarihi

Türkçe

3

Ödüller:

TEV Başarı Ödülü, 2006-2007

TEV Başarı Bursu, 2004-2008

İC Vakfı Başarı Bursu, 2005-2008

İC Vakfı Yayın Teşvik Başarı Ödülü, 2015

En İyi Bildiri Ödülü, Kaposvar Üniversitesi, MACARİSTAN, 2016

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

2017-International Conference on Multidisciplinary Sciences (ICOMUS), 14-15 October 2017, Antalya/Turkey, Bilim Kurulu Üyeliği.

2017-International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 13-15 October 2016, Belek/Antalya-Turkey, Bilim Kurulu Üyeliği.

2016-International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 14-16 October 2016, Belek/Antalya-Turkey, Bilim Kurulu Üyeliği.

İş Telefonu
:
+90-476-223 0010
Dahili Telefonu
:
5037
Belgegeçer
:
+90- 476-223 0017
E-posta
:
haktan.sevinc@igdir.edu.tr
Web Sayfası
:
İş Adresi
:
Suveren Kampüsü İİBF İktisat Bölümü