Hilal Gökçe Ölmez
Bilgisayar İşletmeni Hilal Gökçe Ölmez
Telefon:+90 476 - 223 0015
E-mail:hilalgokce.gul@igdir.edu.tr
Fakülte / Yüksekokul
:
Bölüm
:
Anabilim Dalı
:
İdari Görev
:
Lisans
:
Yüksek Lisans
:
Doktora
:
Yabancı Dil(ler)
:
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlilik Çalışmaları:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projelerde Yaptığı Görevler:
Hakemlik Yaptığı Dergiler:
Verdiği Dersler:
Ödüller:
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
İş Telefonu
:
Dahili Telefonu
:
Belgegeçer
:
E-posta
:
hilalgokce.gul@igdir.edu.tr
Web Sayfası
:
İş Adresi
: