Süleyman Temel

Süleyman Temel

Doç. Dr.

Telefon:

E-mail:suleyman.temel@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
Ziraat Fakültesi
Bölüm
:
Tarla Bitkileri
Anabilim Dalı
:
Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı
İdari Görevler
:
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü/Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü
Lisans
:
Atatürk Üniversitesi
Yüksek Lisans
:
Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Doktora
:
Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Diller
:
İngilizce
İlgi Alanları
:
Çayır-Mera,Yem Bitkileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

 1. TEMEL S, TEMEL I., 2018. Determination of Some Plant and Yield Characteristics with Preference Conditions in Grazing of Endemic Calligonum polygonoides L. ssp. comosum (L'Her.) Shrub for Turkey. Atatürk Univ., J. of the Agricultural Faculty, 49(1): 7-13.

 2. Keskin B, Akdeniz H, Temel S, Eren B., 2018. Farklı Tane Mısır (Zea mays L.) çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi. Atatürk Univ., J. of the Agricultural Faculty, 49(1): 15-19.

 3. TAN M., TEMEL S., 2017. Determination of Dry Matter Yield and Some Properties of Different Quinoa Genotypes Grown in Erzurum and Iğdır Conditions. Journal of the Institute of Science and Technology, 7(4), 257-263.

 4. TAN M, TEMEL S., 2017. Studies on the Adation of Quinoa (Chenopodium quiona Willd.) to Eastern Anatolia Region of Turkey. AGROFOR International Journal, 2(2), 33-39.

 5. TEMEL S., 2017. Determination of Feed Contents of Some Wild Species Growing in the High-Altitute Grasslands. Journal of the Institute of Science and Technology, 7(3), 293-298.

 6. KESKİN B, TEMEL S, YILMAZ İ.H, ŞİMŞEK U., 2017. Accumulation of Macronutrients in Forage Grasses under Saline and Alkaline Conditions. The Journal of Animal and Plant Sciences , 27(3), 961-970.

 7. KESKIN B,TEMEL S, EREN B., (2017). Determination of Yield and Plant Characteristics of Some Silage Corn Varieties. Journal of the Institute of Science and Technology, 7(1), 347-351., Doi: 10.21597/jist.2017127447.

 8. KIR AE, TEMEL S., (2017). Determination of Seed Yield and Some Agronomical Characteristics of Different Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Genotypes under Irrigated Conditions. Journal of the Institute of Science and Technology, 7(1), 353-361., Doi: 10.21597/jist.2017127448.

 9. TEMEL S, KESKIN B, SIMSEK U, YILMAZ I.H., (2016). The Effect of Soils Having Different Salt Content on Mineral Accumulations of Some Forage Legume Species. Fresenius Environmental Bulletin, 25(4), 1038-1050.

 10. TEMEL S, KESKIN B, SIMSEK U, YILMAZ I.H., (2016) The Effect of Saline and Non-Saline Soil Conditions on Yield and Nutritional Characteristics of Some Perennial Legumes Forages. Tarım Bilimleri Dergisi-Journal of Agricultural Sciences, 22(4), 528-538.

 11. KESKİN B, TEMEL S, YILMAZ İ.H., ŞİMŞEK U. (2016).  The effect of Halomorphic Soil on B, Cu, Mn, Fe and Zn Content of Some Forage Grasses.  Sylwan, 160(9), 230-249.

 12. KİBAR, B, TEMEL, S., (2016). Evaluation of Mineral Composition of Some Wild Edible Plants Growing in the Eastern Anatolia Region Grasslands of Turkey and Consumed as Vegetable. Journal of Food Processing and Preservation. 40: 56-66.

 13. KIR A.E., TEMEL S., (2016).  Determination of Seed Yield and Some Agronomical Characteristics of Different Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Variety and Populations under Dry Conditions of Igdir Plain.  Journal of the Institute of Science and Technology, 4(6), 145-154.

 14. TEMEL S, PEHLUVAN M (2015). Evaluating Orchard and Poplar Leaves During Autumn as an Alternative Fodder Source for Livestock Feeding. Ciencia e investigación agraria, 42 (1), 27-33.

 15. TEMEL S, KESKIN B, SIMSEK U, YILMAZ I.H., (2015). Performance of Some Forage Grass Species in Halomorphic Soil. Turkish Journal of FIELD CROPS, 20(2), 131- 141.

 16. TEMEL S, SÜRMEN M, TAN M., (2015). Effects of Growth Stages on the Nutritive Value of Specific Halophyte Species in Saline Grasslands. The Journal of Animal and Plant Sciences , 25(5), 1419-1428.

 17. TEMEL S., YILDIZ, V., KIR, A.E. (2015). The Effect of Different Sowing Dates to Leaf Area Index in Some Common Vetch Varieties.  International Journal of Agriculture and Wildlife Science, 1(2):85-93.

 18. TEMEL S., KESKIN B., YILDIZ V., KIR A.E., (2015). Igdır Ovası Taban Kosullarında Adi Fig (Vicia sativa L.) Çesitlerinin Kuru Ot Verimi ve Kalite Özelliklerinin Incelenmesi. Igdır University Journal of the Institute of Science and Technology, 5(3), 67-76.

 19. DÖKÜLGEN H., TEMEL S., (2015). Yapragını Döken Karaçalı (Palirus spina-christi Mill.) Türünde Yaprak ve Yaprak+Sürgünlerinin Mevsimsel Besin Içerigi Degisimi. Igdır University Journal of the Institute of Science and Technology, 5(3), 57-65.

 20. TEMEL S., (2015). Vejetatif ve Tohum Olgunlastırma Döneminde Salsola tragus L. ve Noaea mucronata (Forssk.) Asch.& Schweinf.'nin Yem Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. International Journal of Agriculture and Wildlife Science, 1(1), 23-30.

 21. TEMEL S., KIR A.E., (2015). Bazı Çalı ve Agaç Türlerinin Mevsimsel Dönem ve Hayvan Gruplarına göre Otlanmada Tercih Durumlarının Belirlenmesi. International Journal of Agriculture and Wildlife Science, 1(1), 31-39.

 22. TEMEL S., TAN M., (2013).  Akdeniz Bölgesindeki Makiliklerde Bulunan Çalı Türlerin Gelişme Seyirleri..  Iğdır University Journal of the Institute of Science and Technology, 3(2), 77-86.

 23. TEMEL S., TAN M., (2011). Fodder Values of Shrub Species in Maquis in Different Altitudes and Slope Aspects. The Journal of Animal and Plant Sciences , 21(3), 508-512.

 24. TEMEL S., TAN M., (2011). Determination of the Leaf Yields and Leaf Ratios per Plant depending on Altitude and Slope Aspects of Shrub Species in Mediterranean Region Maquis. Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 17(2), 257-262.

 25. TEMEL S., ŞAHİN K., (2011).  Iğdır İlinde Yem Bitkilerinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri.  Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, 21(1), 64-72.

 26. TAN M., TEMEL S., (2005). Effect of Mepiquat Chloride a Growth Retardant on Seed Yield Components in Common Vetch (Vicia sativa). The Indian Journal of Agricultural Sciences, 75 (3), 160-161.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

 1. TEMEL S, TEMEL I., 2017.  Determination of Some Yield and Vegetable Characteristics with Preference Conditions in Grazing of Ebu Cehil (Calligonum polygonoides L. ssp. comosum (L'Her.)) Shrubs as an Endemic Plant. II International Iğdır Symposium, 9-11 October 2017, p. 83.

 2. KESKİN B, AKDENİZ H, TEMEL S, EREN B., Determination of Second Product Yield and Some Agricultural Characteristics of Some Silage Sorghum and Sudan Grass Varieties. II International Iğdır Symposium, 9-11 October 2017, p. 93.

 3. TEMEL S, KESKİN B, AKDENİZ H, EREN B., 2017. Nutrient Content of Some Silage Sorghum Varieties Grown as Second Crop Under Igdir Ecological Condition. VIII International Agriculture Symposium, Jahorina, 5-8 October 2017, pp.891-898.

 4. KESKİN B, AKDENİZ H., TEMEL S, , EREN B., 2017. The Yield and Yield Components of Some Silage Corn (Zea mays L.) Varieties as The Second Crop. VIII International Agriculture Symposium, Jahorina, 5-8 October 2017, pp.1029-1036.

 5. AKDENİZ H., TEMEL S, KESKİN B, HOSAFLIOĞLU I., 2017. Compositons and Feeding Values of Silage Corn (Zea mays L.) Varieties Grown as the Second Crop. VIII International Agriculture Symposium, Jahorina, 5-8 October 2017, pp.805-811.

 6. KESKİN B, AKDENİZ H, TEMEL S, HOSAFLIOĞLU İ., 2017. Effects of Different Irrigations Systems and Irrigation Regimes on Yield of Silage Corn Production (Zea mays L.). International Conference on Agriculture Forest, Science and Technologies, 15-17 May 2017, Cappadocia/Turkey, p.397.

 7. KESKİN B., YILMAZ İ.H., TEMEL S., EREN B., (2016).  Determination of Yield and Some Plant Characteristics in Some Silage Corn Varieties.  VII. International Scientific Agriculture Symposium, 803-807.

 8. KESKİN B., TEMEL S., EREN B., KARAKUŞ B., (2016).  Determination of Nutritional Content of Some Silage Corn Varieties in Terms of Animal Feed Potential.  VII. International Scientific Agriculture Symposium, 89-94.

 9. AYDIN G, LAL R, GÖRÜCÜ Ö, ÇULLU M.A, BERBEROGLU S, AKÇA E, TOLUNAY D, ERSOY M, MIAVAGHI S.R,ERDOGAN M.A, ÇILEK A, KURUCU Y, ATATANIR L, YORULMAZ A, ERSAHIN S, ÖZCAN H, SARI M, AKSOY E, ÖZYAZICI M.A, DENGIZ O, GÜRBÜZ M.A., KURSUN I, TEMEL S, BOYRAZ D, ISIK Y, GEZGIN S, GÜNAY E, KAPUR S., (2014). Carbon Stocks in Soils of Turkey. Istanbul Carbon Summit: Carbon Management, Technologies & Trade, 54.

 10. BERBEROGLU S, AKÇA E, ÇULLU M.A, GÖRÜCÜ Ö, AYDIN G, LAL R, ERSAHIN S, MIAVAGHI S.R, ERDOGAN M.A, ERSOY M, ÇILEK A, ÖZCAN H, KURUCU Y, ATATANIR L, YORULMAZ A, SARI M, AKSOY E, ÖZYAZICI M.A, DENGIZ O, GÜRBÜZ M.A, KURSUN I, TEMEL S, BOYRAZ D, ISIK Y, GEZGIN S, GÜNAY E, KAPUR S., (2014). Carbon Response Units Approach in Land Management Planning: The Göksu River Basin Case Study. Istanbul Carbon Summit: Carbon Management, Technologies & Trade, 53.

 11. TEMEL S., SIMSEK U., KESKIN B., YILMAZ I.H., (2013). Performance of Some Forages Species (Festuca arundinacea L., Chloris gayana var. Katambora, Lotus corniculatus L. and Medicago sativa L.) in Saline Soil. 22nd International Grassland Congress, 1, 149-150.

 12. SAHIN K., TEMEL S., (2012). Sosyal Destek Politikalarının Tarım Kesiminde Uygulanması (Igdır Ili Örnegi). 1st International Symposium of Igdır, 64.

 13. TAN M., TEMEL S., YOLCU H., (2003). Effect of Harvest Management on the Mineral Composition of Common Vetch. Optimal Forage Systems for Animal Production and the Environment, 8, 423-425.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 

 1. TEMEL S., KESKİN B., AKBAY TOHUMCU S., TAN M., ÜNAL M., YILMAZ I.H., 2017. Iğdır İli Çayır Mera Bitkileri Kılavuzu. Öncü Basım Yayım Tanıtım Ldt. Şti., I.Baskı, sayfa sayısı 232, ISBN: 978-605-9028-57-8.

 2. TEMEL S., KIBAR B., KIBAR H., SAKIROGLU M., (2015). Tarımsal Üretim Sözlüğü. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Sti., Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 792, ISBN:978-605-320-131-1.

 3. TAN M., TEMEL S., (2012). Alternatif Yem bitkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 238.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

 

 1. TEMEL S, YOLCU H, YILDIRIM M., (2013). EKOLOJIK-ORGANIK TARIMDA HAYVANCILIK, Bölüm adı:(Ekolojik Hayvancılıkta Yem Bitkileri Yetistiriciligi), Dora Yayıncılık Ltd. Sti., Editör:IBRAHIM AK, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 402, ISBN:978-605-4798-46-9.

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:

 

 1. TEMEL S., ŞİMŞEK U., ERDEL E., TOHUMCU F., GÖKMEN F., (2016).  Farklı Toprak Özelliklerinin Taban Çayırların Floristik Kompozisyonu Üzerine Etkisi.  Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25(ÖZEL SAYI-2), 168-168.

 2. OKTAY G., TEMEL S., (2015). Otlatma Idaresi Açısından Ebu Cehil (Calligonum polygonoides L. ssp. comosum (L'Hér.)) Çalısının Fenolojik Seyrinin Belirlenmesi. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 32(2), 1-6.

 3. OKTAY G., TEMEL S., (2015). Ebu Cehil (Calligonum polygonoides L. ssp. Comosum (L'Her.) Çalısının Yıllık Yem Degerinin Belirlenmesi. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, 32(1), 30-36.

 4. TEMEL S., KESKIN B., SIMSEK U., YILMAZ I.H., (2015). Bazı Çok Yıllık Yem Bitkisi Türlerinin m2'deki Bitki Çıkısına Halomorfik Toprak Kosullarının Etkisi. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 12(1), 46-54.

 5. TEMEL S., SIMSEK U., (2011). Igdır Ovası Toprakların Çoraklasma Süreci ve Çözüm Önerileri. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, 21(B), 53-59.

 6. TEMEL S., TAN M., (2009). Erdemli (Mersin) Yöresi Makiliklerindeki Çalı Türlerinin Tespiti ve Yogunlukları Üzerine Bir Arastırma.. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40(1), 81-89.

 7. TEMEL S, TAN M., (2004). Yem Bitkilerinde Allelopatik Özellikler ve Tarımsal Ekosistemler Üzerine Etkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 105-109.

 8. TEMEL S., TAN M., (2002). Erzurum sartlarında adi Fig (Vicia sativa L.)’in ekim ve hasat zamanlarının belirlenmesi üzerine bir arastırma.. Atatürk Üniv.ersitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33(4), 363-368.

Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:

 

 1. Keskin B, Akdeniz H, TEMEL S., Eren B., 2017. Farklı Tane Mısır (Zea mays L.) Çeşitlerinin Besleme Değerlerinin Belirlenmesi. Türkiye 12 Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül 2017, p.190.

 2. TEMEL S., 2017. Yoğun Otlatma Baskısında Kalan ve Türkiye (Iğdır İli) İçin Endemik Bir Tür Ebu Cehil (Calligonum polygonoides L. ssp. Comosum (L’Her). Çalısı. Türkiye 12 Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül 2017, p.191.

 3. Tan M, TEMEL S., 2017. Erzurum ve Iğdır Şartlarında Farklı Kinoa Genotiplerinin Kuru Madde Verimi ve Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye 12 Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül 2017, p.462.

 4. TAN M., ELKOCA E., TEMEL S., (2015). Antik Çağlardan Günümüze Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.). Türkiye 11. Tarla Bitkileri Kongresi.

 5. ACAR Z, SABANCI C.O, TAN M, SANCAK C, KIZILSIMSEK M, BILGILI U, AYAN I, KARAGÖZ A, MUT H, ÖNAL A.Ö, BASARAN U, KIR B, TEMEL S, BENGISU YAVUZER A.G., KIRBAS R, PELEN M.A., (2015). Yem Bitkileri Üretiminde Değişimler ve Yeni Arayışlar. Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, 1, 508-547.

 6. SIMSEK U., TEMEL S., KESKIN B., YILMAZ I.H., (2013). Toprak Tuzlulugunun Bazı Yem Bitkisi Türlerinin Makro Element Içerigine Etkisi. Ulusal Tarım Kongresi, 20.

 7. KESKIN B., TEMEL S., SIMSEK U., YILMAZ I.H., (2013). Tuzlu Topraklarda Bazı Yem Bitkisi (Festuca arundinacea L., Chloris gayana var. Katambora, Lotus corniculatus L. and Medicago sativa L.) Türlerinin Performansı. Ulusal Tarım Kongresi, 48.

 8. TEMEL S., SIMSEK U., KESKIN B., YILMAZ I.H., (2013). Asırı Kimyasal Toprak Sartlarının Bazı Yem Bitkisi Türlerinin (Cynodon dactylon, Chloris gayana ve Onobrychis sativa) Çimlenmesi Üzerine Etkisi. Ulusal Tarım Kongresi, 40.

 9. SIMSEK U., TEMEL S., KESKIN B., YILMAZ I.H., (2013). Toprak Tuzlulugu ve Alkaliligin Yonca (Medicago Sativa) Bitkisinin Mineral Içerigi Üzerine Etkisi. III. ULUSAL TOPRAK VE SU KAYNAKLARI KONGRESI, 1, 22-27.

 10. TEMEL S., SIMSEK U., KESKIN B., YILMAZ I.H., (2013). Tuzlu Toprakların Düzeltilmesinde Biyo-Iyilestirici Olarak Tuza Tolerans Dereceleri Farklı Bugdaygil Yem Bitkilerinin Etkisi. Türkiye 10 Tarla Bitkileri Kongresi, 3, 242-250.

 11. AKDENIZ H., TEMEL S., HOSAFLIOGLU I., SAHIN K., (2013). Igdır Ilinin Tarımsal Yapısına Genel Bir Bakıs ve Yem Bitkilerinin Durumu. Türkiye 10 Tarla Bitkileri Kongresi, 3, 638-648.

 12. SÜRMEN M., TEMEL S., OLUKLU S., (2013). Dogal Kaynakların Önemi ve Kars Ilinin Dogal Kaynaklar Yönünden Degerlendirilmesi. Biyolojik Çesitlilik Sempozyumu, 260-263.

 13. TEMEL S., ARVAS Ö., (2010). Akdeniz Bölgesi Makiliklerinin Organik Üretim Potansiyeli.. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 1, 335-338.

 14. TAN M., ERKOVAN H.I., TEMEL S., (2009). Ekim Zamanı ve Tohumluk Miktarının Yoncada Ot Verimi Üzerine Etkileri. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 2, 850-853.

 15. TEMEL S., TAN M., (2009). Farklı Yöney ve Rakımda Bulunan Makiliklerdeki Çalı Türlerinin Otlanmada Tercih Durumları Üzerine Bir Arastırma.. 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 474-481.

 16. TAN M., TEMEL S., (2005). Degisik Dönemlerde Uygulanan Mepiquat Chloride’in Figde Tohum Verimi ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 2, 809-811.

 17. YUNUS S., TAN M., ERKOVAN H.I., TEMEL S., SEKER H., (2013). Erzurum Sartlarında Farklı Biçim Uygulamaları ile Çayır Üçgülünden Ot ve Tohum Alma Olanakları Üzerine Bir Arastırma.. Türkiye V. Tarla Bitkileri Kongresi, 2, 494-496.

Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:

Yüksek Lisans Tezleri (Tamamlananlar)

 

1. Ahmet Eren KIR, (2016) Igdır Ekolojik Kosullarında Farklı Quinoa Çesit ve Populasyonlarının Tohum Verimi ve Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi, Igdır Ünıversıtesı/Fen Bılımlerı Enstıtüsü/Tarla Bıtkılerı (Yl) (Tezli)

 

2. DÖKÜLGEN HASAN, (2015). Kılıs Ekolojık Kosullarında Yaygın Olarak Yetısen Bazı Çalı Ve Agaç Türlerının Mevsımsel Besın Içerıgı Degısımının Belırlenmesı, Igdır Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.

 

3. OKTAY GÜLTER, (2014). Igdır ekolojik kosullarında yetisen ebu cehil(calligonum polygonoides l. ssp. comosum (l'hér.) ) çalısının yıllık besin içerigi degisiminin ve bazı özelliklerinin belirlenmesi, Igdır Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.

 

            Yüksek Lisans Tezleri (Devam Edenler)

 

1. Veli YILDIZ, Kurak Sartlarda Adi Fig (Vicia sativa L.) Çesitlerinin Yazlık ve Kıslık Ekim Zamanlarının Belirlenmesi, Igdır Ünıversıtesı/Fen Bılımlerı Enstıtüsü/Tarla Bıtkılerı (Yl) (Tezlı)

 

2. Neslisah SURGUN, Yazlık Ekilen Quinoa (Chenopodium quinoa) Bitkisinde Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkisi, Igdır Ünıversıtesı/Fen Bılımlerı Enstıtüsü/Tarla Bıtkılerı (Yl) (Tezlı).

 

3. Alemşah TUFUR ÖZTÜRK, Iğdır Ekolojik Koşullarında Farklı Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Çeşitlerinin Tohum Verimi için Ekim Zamanlarının Belirlenmesi. Igdır Ünıversıtesı/Fen Bılımlerı Enstıtüsü/Tarla Bıtkılerı (Yl) (Tezlı).

 

4. Savaş YOLCU, Iğdır Yöresi Sulu Koşullarda Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Bitkisinin Ot Verimi ve Kalitesi Bakımından Uygun Ekim ve Hasat Zamanlarının Belirlenmesi. Igdır Ünıversıtesı/Fen Bılımlerı Enstıtüsü/Tarla Bıtkılerı (Yl) (Tezlı).

 

5. Selma ÇAKMAKÇI, Tohum Tipi Kinoa (Chenopodium quinoaWilld.) Hatlarının Geliştirilmesi İçin Seleksiyon Çalışmaları. Igdır Ünıversıtesı/Fen Bılımlerı Enstıtüsü/Tarla Bıtkılerı (Yl) (Tezlı).

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:

 

 1. İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen Silajlık Bazı Sorgum Çeşitlerin Besin içeriğinin Belirlenmesi. BAP, Yürütücü, 2016-2017.

 2. Iğdır Yöresi Sulu Koşullarda Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Bitkisinin Ot Verimi ve Kalitesi Bakımından Uygun Ekim ve Hasat Zamanlarının Belirlenmesi, BAP, Yürütücü, 2017-2018.

 3. Iğdır Ekolojik Koşullarında Farklı Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Çeşitlerinin Tohum Verimi için Ekim Zamanlarının Belirlenmesi, BAP, Yürütücü, 2017-2018.

 4. Tohum Tipi Kinoa (Chenopodium quinoaWilld.) Hatlarının Geliştirilmesi İçin Seleksiyon Çalışmaları, BAP, Yürütücü, 2017-2018.

 5. Iğdır Ovası Halomorfik Toprakların Değerlendirilmesinde Kullanılabilecek Yem Bitkisi Türlerinin Belirlenmesi, TÜBITAK PROJESI, Yürütücü, 2011-2014.

 6. Dogu Anadolu Bölgesinin Farklı Ekolojilerinde Yetiştirilebilecek Ot ve Tohum Tipi Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Genotiplerinin Belirlenmesi, TÜBITAK PROJESI, Araştırmacı, 2015 (Devam Ediyor).

 7. Kurak Sartlarda Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Çeşitlerinin Yazlık ve Kışlık Ekim Zamanlarının Belirlenmesi, BAP, Yürütücü, 2014-2016.

 8. Kilis Ekolojik Koşullarında Yaygın Olarak Yetişen Bazı Çalı Türlerinin Mevsimsel Besin İçeriği Değişiminin Belirlenmesi, BAP, Yürütücü, 2014-2015.

 9. Iğdır Ili Çayır Mera Bitkileri Kılavuzu, BAP, Yürütücü, 2014.

 10. Iğdır Ekolojik Koşullarında Yetişen Ebu Cehil (Calligonum Poligonoides) Çalısının Yıllık Besin İçeriği Değişiminin Belirlenmesi, BAP, Yürütücü, 2013-2014.

 11. Iğdır İli Taban Koşullarında Mera Tesisinde Kullanılabilecek Bazı Çok Yıllık Sıcak ve Serin Mevsim Bugdaygil ile Baklagil Karışımlarının Performanslarının Belirlenmesi, BAP, Yürütücü, 2012-2016.

 12. Iğdır Ovasında Kurak Taban Çayırlarının Bazı Toprak Ve Bitki Örtüsü Özelliklerinin Belirlenmesi, BAP, Yürütücü, 2011-2013.

 13. Iğdır ilinin Hayvansal Üretim Yapısı ve Potansiyelinin Belirlenmesi, DIGER (SERKA), Araştırmacı, 2013-2013.

 14. Çiftçiyim Yeniliğe Açığım, DIGER (SODES), Proje Koordinatör Yardımcısı., 2010-2011.

 15. Tohumluk Yonca Tesisinde Koruyucu Bitki (Arpa) Uygulamalarının Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkileri, BAP, Araştırmacı, 2004-2006.

 16. Erzurum Sartlarında Değişik Uygulamalarla Yoncanın Kışlık Ekilebilme İmkânları Üzerine Bir Araştırma., BAP, Araştırmacı, 2004-2006.

 17. Fig (Vicia sativa L.) ve Bezelye (Pisum sativum L.)'de Değişik Zamanlarda Uygulanan Bazı Büyümeyi Engelleyicilerin Bitki Gelişmesi ve Tohum Verimine Etkileri, BAP, Araştırmacı, 2002-2003.

 18. Erzurum Sartlarında Farklı Biçim Uygulamaları ile Çayır Üçgülünden Ot ve Tohum Alma Olanakları Üzerine Bir Araştırma, BAP, Araştırmacı, 2001-2003.

 19. Erzurum Sulu Sartlarında Farklı Ekim Zamanları ve Hasat Devrelerinin Fiğ (Vicia sativa L.)’de Verim ve Bazı Özelliklere Etkileri, BAP, Araştırmacı, 2000-2001.

Hakemlikler:

Editörlük

1. Igdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Baş Editörlüğü (Diger endeksler),

2. Igdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitütüsü Dergisi (Diger endeksler), Dergi, Yayın Kurulu Üyeligi,

3. Uluslararsı Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi (Diger endeksler), Dergi, Yayın Kurulu Üyeligi,

 

Hakemlikler

1. Dergi SCI-Expanded, Journal of Food Processing and Preservation

2. Dergi SCI-Expanded, Journal of Plant Registrations

3. Dergi SCI-Expanded, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

4. Dergi SCI-Expanded, Tarım Bilimleri Dergisi -Journal of Agricultural Sciences

5. Dergi Diğer endeksler, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

6. Dergi Diğer endeksler, Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi

7. Dergi Diğer endeksler, Gaziosmanpaşa Üniveristesi Ziraat Fakültesi Dergisi

8. Dergi Diğer endeksler, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

 

Tez Savunma Juri Üyelikleri

 

Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Erdal GÜNEY, TARLA BİTKİLERİ, 2017.

Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Emre AKÇAY, TARLA BİTKİLERİ, 2017.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Pınar SOYCAN, BİTKİ KORUMA, 2017.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Abdullah İREÇ, BİTKİ KORUMA, 2017.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, İbrahim ARAS, TARLA BİTKİLERİ, 2017.

Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora  DOĞAN İLHAN, BİYOLOJİ, 2014

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Ahmet Eren KIR, TARLA BİTKİLERİ, 2016

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Uygar DEMİR, TARLA BİTKİLERİ, 2016

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, Bahattin KARAKUŞ, TARLA BİTKİLERİ, 2016

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, GÜLTER OKTAY, TARLA BİTKİLERİ, 2014

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, HASAN DÖKÜLGEN, TARLA BİTKİLERİ, 2015

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, SEDAT DEMİRKIRAN, TARLA BİTKİLERİ, 2015

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, SÜLEYMAN KABAKÇI, TARLA BİTKİLERİ, 2014

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, AYSUN PARLAK, TARLA BİTKİLERİ, 2015

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, MEHMET EMİN BULUT, TARLA BİTKİLERİ, 2015

Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, HAKAN AYAZ, TARLA BİTKİLERİ, 2015

Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, RUFAYİ KARATAŞ, TARLA BİTKİLERİ, 2015

 

TİK Üyelik

Doktora Tez İzleme Üyeliği BARIŞ ASLAN, TARLA BİTKİLERİ

 

PANELİSTLİKLER

 1. Tübitak (2011)
 2. Tübitak (2013)
 3. Tübitak (2015)
 4. Çölleşme Genel Müdürlüğü, Orman Bkanlığı (2014)
 5. Yonca Yetiştiriciliği ve Bitki Koruma Sorunları (2017)

 

VERİLEN SEMİNERLER

 1. Iğdır İl Tarım Müdürlüğü, Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürlüğü, Kış Dönemi Çiftçi Eğitim Seminerleri.

 2. Iğdır İl Tarım Müdürlüğü, Çiftçi Eğitim ve Yayım Şube Müdürlüğü, Yem Bitkileri Teşvik Amacıyla Yapılan Eğitim Seminerleri.

 3. Çölleşme Genel Müdürlüğü. Iğdır

Verilen Dersler:

Lisans Dersleri

1. Çayır Mera Yönetimi

2. Çayır Mera Islahı

3. Buğdaygil Yem Bitkileri

4. Bitkisel Gen Kaynakları

5. Tarımsal Ekoloji

6. Tarla Bitkileri

7. Vejetasyon Etüt ve Ölçümler

8. Enstrümental Analiz

9. Proje Hazırlama Teknikleri

10. Bitki Fizyolojisi

11. Yem Bitkileri Kültürüne Girişi

12. Bitki Sistematiği

13. Tarla Tarımı

14. Meslek Tarihi ve Deontoloji

 

Yüksek Lisans Dersleri

1. Alternatif Yem Bitkileri

2. Doğal Gen Kaynakları ve Yönetimi

3. Çalı Vejetasyonları

4. Vejetasyon Ölçme ve Değerlendirme

5. Bitkisel Üretimde Stres Faktörleri

6. Çayır Mera Ekolojisi

Ödüller:
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
İş Telefonu
:
+90-476-223 0010
Dahili Telefonu
:
2520-4047-3500
Belgegeçer
:
+90- 476-223 0017
E-posta
:
suleyman.temel@igdir.edu.tr
Web Sayfası
:
www.igdir.edu.tr
İş Adresi
:
Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Suveren Kampüsü, IĞDIR