Sulhattin YAŞAR

Sulhattin YAŞAR

Prof. Dr.

Telefon:

E-mail:sulhattin.yasar@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm
:
ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı
:
YEMLER VE HAYVAN BESLEME ANABİLİM DALI
İdari Görevler
:
IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ(Dekan), IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ(Anabilim Dalı Başkanı), IĞDIR ZİRAAT FAKÜLTESİ(Bölüm Bşk.), REKTÖRLÜK(Rektör Yardımcısı), ZİRAAT FAKÜLTESİ(Anabilim Dalı Başkanı), ZİRAAT FAKÜLTESİ(Bölüm Başkan Yardımcısı)
Lisans
:
University of Leeds
Yüksek Lisans
:
Doktora
:
Diller
:
Almanca(Diğer Belge), Hollandaca(Diğer Belge), İngilizce(KPDS)
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1. Testing Novel Eubiotic Additives: Its Health and Performance Effects in Commercially Raised Farm Animals, Journal of the Institute of Science and Technology, Cilt 7, Sayı 4, 2017
2. Effects of addition of the red pepper from 4th harvest to corn or wheat based diets on egg-yolk colour and egg production in laying hens, INTERNATIONAL JOURNAL OF POULTRY SCIENCE, Cilt 2, Sayı 2, 2003
3. Performance and some digesta parameters of broiler chickens given low or high viscosity wheat-based diets with or without enzyme supplementation, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, Cilt 28, Sayı 2, 2004
4. Yeast fermented additive enhances broiler growth, REVISTA BRASILEIRA DE ZOOTECNIA-BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, Cilt 46, Sayı 10, 2017
5. Maya (Saccharomyces cerevisiae) ve Laktik Asit Bakterisi içeren Yem Katkı Maddesinin Sazan Balıklarının Büyüme Performansı, Vücut Kompozisyonu ve Sindirilebilirlik Üzerine Etkileri, Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, 2017
6. Performance and gastro intestinal response of broiler chickens fed on cereal grain based foods soaked in water, British Poultry Science, Cilt 40, Sayı 1, 1999
7. antibacterial effects of single or combined plant extracts, Annals of Microbiology, Cilt 55, Sayı 1, 2005
8. Viscous Gel forming Gums VGUMS of Cereal Grains Rheology and Viscosity Based Enzyme Activity Quantification, JOURNAL OF CEREAL SCIENCE, Cilt 69, Sayı , 2016
9. PERCEPTION AND AWARENESS OF THE EUROPEAN UNION FOOD SAFETY FRAMEWORK, ITALIAN JOURNAL OF FOOD SCIENCE, Cilt 27, Sayı 1, 2015
10. Performance and ileal histomorphology of rats treated with humic acid preparations, JOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION, Cilt 86, Sayı 7-8, 2005
11. Use of high levels of full fat soybeans in laying hen diets, JOURNAL OF APPLIED POULTRY RESEARCH, Cilt 14, Sayı 1, 2005
12. Performance of broilers fed raw or fermented and redried wheat barley and oat grains, Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, Cilt 40, Sayı , 2016
13. Food Additives of Public Concern for their Carcinogenicity, Journal of Nutritional Health and Food Science, Cilt 3, Sayı 4, 2015
15. EVALUATION OF HUMIC ACID AS AN AFLATOXIN BINDER IN BROILER CHICKEN, İTALİAN jOURNAL OF AIMAL SCIENCE, Cilt , Sayı , 2015
16. MODELLING THE EFFECT OF DIET COMPOSITION ON ENTERIC METHANE EMISSIONS, livestock science, Cilt , Sayı , 2015
17. GROWTH PERFORMANCE ANTIBODY TITER AND BLOOD HEMATOLOGY OF BROILER CHICKS FED 4 CRUSHED PIMPINELLA ANISUM NIGELLA SATIVA AND THYMUS VULGARIS AND THEIR OILS MIXTURE, ITALIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, Cilt , Sayı , 2015
18. THE EFFECTS OF THREE DIFFERENT DIETARY STARCH LEVELS ON REPRODUCTIVE TRAITS IN LACTACTING COWS, TÜRK VETERİNER VE HAYVANCILIK DERGİSİ, Cilt , Sayı , 2015
21. Performance Gut Size and Ileal Digesta Viscosity of Broiler Chickens Fed with Whole Wheat Added Diet and the Diets with Different Wheat Particle Sizes, INTERNATIONAL JOURNAL OF POULTRY SCIENCE, Cilt 2, Sayı 1, 2003
23. Performance and Egg Characteristics of Laying Hens Fed Diets Incorporated with Poultry By Product and Feather Meals, Journal of Applied Poultry Research, Cilt 14, Sayı 3, 2005
24. In vivo changes in antioxidant systems and protective role of melatonin and a combination of vitamin C and vitamin E on oxidative damage in erythrocyte induced by chlorpyriphos ethyl in rats, Archives of Toxicology, Cilt 75, Sayı , 2001
25. EFFECTS OF INCLUSION OF AERIEL DRIED PARTS OF SOME HERBS IN BROILERDIETS, The Journal of Animal and Plant Sciences, Cilt 21, Sayı 3, 2011
27. Determination of ionophore coccidiostats in feedingstuffs by liquid chromatography tandem mass spectrometry Part I Application to targeted feed, JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, Cilt 47, Sayı 4-5, 2008
28. Enzyme supplementation of dry and wet wheat based feeds for broiler chickens performance and gut response, British Journal Of Nutrition, Cilt 84, Sayı 3, 2000
29. In vitro estimation of the solubility of dry matter and crude protein of wet feed and dry feed, The Journal of Turkish Veterinary and Animal Science, Cilt 25, Sayı , 2001
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
14. THE EFFECTS OF AFLATOXINS IN POULTRY NUTRITION, TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE - FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, Cilt , Sayı , 2015
19. İNSAN TÜKETİMİNE UYGUN OLMAYAN KIRIK BUĞDAYIN ENKAPSÜLASYON TEKNOLOJİSİ İLE KAPLANARAK TİCARİ RUMİNANT KARMA YEMLERİNDE KULLANIM SEVİYELEİNİN ARTIRILMASI, tübitak TEYDEP PROJE, Cilt , Sayı , 2015
20. ZEYTİNYAĞI SANAYİİ YAN ÜRÜNÜ KARASUYUN SİLAJ KATKI MADDESİ OLARAK KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI, UŞAK ÜNİVERSİTESİ BAP BİRİMİ, Cilt , Sayı , 2015
22. Zeytinyağı sanayii yan ürünü karasuyun silaj katkı maddesi olarak kullanım olanaklarının araştırılması, Uşak Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi, Cilt , Sayı , 2015
26. Tavuklardan izole edilen E coli Klebsiella ve Enterokoklarda antibiyotik duyarlilik durumlari, S.D.Ü. Tip Fak. Derg, Cilt 14, Sayı 2, 2007
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Improves Laying Performance and Egg-Shell Quality in Late Laying Period. 4-8 October 2017. Üsküp-Makedonya, II International Conference on Advances in Veterinary Sciences Technics., 04.10.2017
4. GMO risk assessment process in Turkey, Risk Assessment, Socio-economic Assessment and Risk Management in Genetically Modified Organisms, 15.12.2015
5. perceptİon and awareness of the european union food safety framework, EFSA's 2nd Scientific Conference - Shaping the Future of Food Safety, Together, 14.10.2015
6. SOLID STATE FERMENTED CEREALS PROMISES A GROWTH PROMOTING EFFECT IN BROILER CHICKEN, 20th European Symposium on Poultry Nutrition, 24.08.2015
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
2. Gıda Tarım ve Yem Sektöründe Kullanılan Mikrobiyal Enzimlerin Üretimi ve Endüstriyel Uygulamaları Çalıştayı, Biyoteknolojinin Tarımsal Araştırmalarda Yeri ve Geleceği konulu çalıştay, 29.03.2016
3. Gıda Tarım ve Yem Sektöründe Kullanılan Mikrobiyal Enzimlerin Üretimi ve Endüstriyel Uygulamaları Çalıştayı, "Biyoteknolojinin Tarımsal Araştırmalarda Yeri ve Geleceği", 26.03.2016
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
1. TÜZÜN C., Pamuk tohumu ve ayçiçeği tohumu küspelerinde hücre duvarı unsurları parçalanılabilirlik karakteristiklerinin karşılaştırılması üzerine bir araştırma,Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Diğer
2. ÇÖMEZOĞLU M., Isparta İli ve çevresinde tüketime arz edilen bazı gıda yem ve hammaddelerinden aflotoksin B-1 ve okratoksin A içeriklerinin saptanması,Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Diğer
3. YILDIRIM A., Isparta ilinde alabalık işletmelerinin zootekni, ekonomi ve kırsal kalkınma açısından incelenmesi üzerine bir çalışma,Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Zootekni Anabilim Dalı
4. AKINCI M., Farklı ticari probiyotik katkı maddelerinin bıldırcınlarda yem tüketimi, canlı ağırlık artışı, yemden yararlanma ve karkas randımanı üzerine etkileri,Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Zootekni Anabilim Dalı
5. DEMİRCAN ESEN E., Farklı ticari fitaz katkı maddesinin hayvan yemlerinde in vitro enzim aktivitelerinin ve bıldırcınlarda fosfor yarayışlılığı üzerine etkilerinin belirlenmesi,Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Zootekni Anabilim Dalı
6. GÖK M., Etlik bıldırcınlarda fermantasyona uğramış tahıl danelerinin kullanım olanakları,Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Zootekni Anabilim Dalı
7. YEĞEN M., Yarı-katı fermantasyon tekniği kullanılarak etlik civciv ve piliçlerde büyüme performansı üzerine etkili yem katkı maddesi üretimi üzerine bir araştırma,Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Zootekni Anabilim Dalı
8. UYSAL C., Bacillus subtilis ile katı faz fermantasyonuna (KFF) tabi tutulan ayçiçeği tohumu küspesinin (ATK) yem değerinin belirlenmesi,Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Zootekni Anabilim Dalı
9. TOSUN R., Fungal mikroorganizmalar ile katı-faz fermentasyonuna tabi tutulan elma ve domates posasının besin madde bileşiminin kanatlı hayvanlar için yarayışlı hale getirilmesi,Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Zootekni Anabilim Dalı
10. BARAN B., Arpa, yulaf ve buğdayın Lactobacillus salivarius kullanılarak katı faz fermantasyon ile besin madde bileşiminin zenginleştirilmesi,Süleyman Demirel Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Zootekni Anabilim Dalı
Projeler:
1. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, YARIKATI FERMENTASYON TEKNİĞİ KULLANILARAK ETLİK CİVCİV VE PİLİÇLERDE BÜYÜME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLİ YEM KATKI MADDESİ ÜRETİMİ, 07.07.2014
2. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, farklı ticari probiyotik katkı maddelerinin bıldırcınlarda yem tüketimi canlı ağırlık artışı yemden yararlanma ve karkas randımanı üzerine etkileri, 22.04.2013
3. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, Etlik bıldırcınlarda fermentasyona uğramış tahıl danelerinin kullanım olanakları, 22.04.2013
4. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, farklı ticari fitaz katkı maddesinin hayvan yemlerinde in vitro enzim aktivitelerinin ve bıldırcınlarda fosfor yarayışlılığı üzerine etkisinin belirlenmesi, 22.04.2013
5. TÜBİTAK PROJESİ, Yürütücü, ETLİK CİVCİV VE PİLİÇLERDE BUĞDAY ARPA VE YULAF DANE YEMLERİNİN PEYNİR SUYU VE NARENCİYE POSASI İLE FERMENTASYONA UĞRATILARAK BESLEME DEĞERLERİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR, 07.07.2013
6. Avrupa Birliği, Proje Koordinatörü, REGULATORY ASPECTS AND SCIENTIFIC RISK ASSESSMENT OF FOOD AND FEED SAFETY RASAFF SAFETY, 15.10.2012
7. TÜBİTAK PROJESİ, Proje Koordinatörü, ETLİK PİLİÇ VE CİVCVİLERDE PEYNIR SUYU VE NARENCIYE POSASI İLE FERMENTASYONUN BUĞDAY ARPA VE YULAFIN BESLEME DEĞERLERİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR, 01.07.2013
Hakemlikler:
1. NUTRITION AND FOOD SCIENCE, ESCI: Emerging Sources Citation Index, İNGİLTERE
2. BRAZILIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, SCI-Expanded, BREZİLYA
3. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, SCI-Expanded, GÜNEY KORE
4. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, SCI-Expanded, GÜNEY KORE
5. Journal of Materials and Environmental Science, , FAS
6. The Journal of ANIMAL AND PLANT SCIENCES, SCI-Expanded, PAKİSTAN
7. Journal of Applied Animal Research, SCI-Expanded, İNGİLTERE
8. Journal of Applied Poultry Research, SCI-Expanded, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
9. Journal of Cereal Science, SCI-Expanded, HOLLANDA
10. Journal of the World Aquaculture Society, SCI-Expanded, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
11. TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE - FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ulakbim, TÜRKİYE
12. livestock science, SCI-Expanded, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
13. ITALIAN JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE, SCI-Expanded, İTALYA
14. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, SCI-Expanded, TÜRKİYE
15. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCE, SCI-Expanded, TÜRKİYE
Verilen Dersler:
1. KAZ ORDEK HINDI VE DEVEKUSU BESLEME, Yüksek Lisans, 2013-2014
2. HAYVAN BESLEMEDE RASYON HAZIRLAMA TEKNIKLERI, Yüksek Lisans, 2013-2014
3. HAYVANCILIKTA BIYOTEKNOLOJI, Yüksek Lisans, 2013-2014
4. PREMIKS TEKNOLOJISI, Yüksek Lisans, 2013-2014
5. KANATLI HAYVANLARIN BESLEME BİLİMİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
6. HAYVAN BESLEMEDE LABORATUVAR TEKNIKLERİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
7. AB VE TÜRKİYE HAYVANCILIĞI, Lisans, 2013-2014
8. HAYVANSAL ÜRÜB GÜVENLİĞİ, Lisans, 2013-2014
9. YEMLEME METOTLARI, Lisans, 2013-2014
10. HAYVANCILIKTA BIYOTEKNOLOJI, Lisans, 2013-2014
11. KANATLI HAYVANLARIN BESLENMESI, Lisans, 2013-2014
Ödüller:
1. EUROPEAN COMMISSION JOINT RESEARCH CENTRE IRMM GEEL BELGIUM, Çalışma Ödülü, AVRUPA BİRLİĞİ BİLİM POLİTİKALARINA DESTEK
2. ELSEVIER PUBLICATION, AMSTERDAM HOLLANDA, Diğer, LIVESTOCK SCIENCE DERGISI YAYINCI KURULUŞU ELSEVIER TARAFINDAN 2015 YILINDA KALITELI VE BAŞARILI OLARAK ÇOK SAYIDA YAYIN DEĞERLENDIRMEDEN DOLAYI VERILMIŞTIR.
3. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, Bilim - Sanat Ödülleri, YILIN EN İYİ DEĞERLENDİRİCİSİ
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
İş Telefonu
:
+90-476-223 0010
Dahili Telefonu
:
1020-4000-4040
Belgegeçer
:
+90- 476-223 0017
E-posta
:
sulhattin.yasar@igdir.edu.tr
Web Sayfası
:
İş Adresi
: