Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Anabilim dalları açılması konusundaki teklifleri 29/05/2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca,

Havacılık Yönetimi Bölümü(Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı) ve Yerel Yönetimler Bölümü (Yerel Yönetimler Anabilim Dalı) bölümlerinin açılması, Sağlık Yönetimi Bölümü (Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı) açılması uygun görülmüştür.

Yazdır: