03.10.2018 Tarihli ve 32 Sayılı Üniversitemiz Senatosunun Kararı ile özel yetenek sınavını kazanıp kayıt sildirenlerin öğrencilerin yerine alınacak boş kontenjanlar

 

ERKEK

BAYAN

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

1

1

Antrenörlük Eğitimi

1

1

Antrenörlük Eğitimi (II Öğretim)

2

3

 

 

 

 

 

NOT: Boş kalan kontenjanımız yukarıda belirtilen tabloda açıklanmış olup güncellenen yedeklerin kaydı 09.10.2018 tarihinde başlayacaktır. 09.10.2018 tarihinde saat 14:00’a kadar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binasında hazır olan öğrencilerden sırayla yedek listede isimleri okunan öğrencilerden alınıp kayıtları yapılacaktır. Sırayla isimleri okunan öğrencilerden olmayanlar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

Yazdır: