Ön değerlendirme 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında ALES puanının % 60'ı ve yabancı dil puanının % 40'ı dikkate alınarak yapılmıştır. Sonuçlara ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.

Dosyalar
Yazdır: