“Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme Ve Öğretme” dersini alan akademisyenlerimizin 2 Kasım 2019 tarihinde e-posta adreslerine gönderilen ülkemizin yükseköğretiminde dijital yeterliliklerin belirlenmesine yönelik araştırma anketine Iğdır Üniversitesi’nden katılım oranları yetersiz olmuştur. Elde edilen bulguların ülke genelindeki uygulamalara katkı sağlayacağından dolayı ankete katılımınız rica olunur.

Yazdır: