Üniversitemiz Senatosunun 12.10.2021 tarihli ve 43 sayılı kararına istinaden, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı için 75 (Yetmiş Beş) öğrenci kısmı zamanlı olarak çalıştırılacaktır.

Başvuru şartları ile ilgili dosyalar ekte paylaşılmıştır.

 

Yazdır: