ÖSYM tarafından 14/01/2021 tarihinde açıklanan KPSS 2020/2 sonuçlarına göre Üniversitemizde çeşitli kadrolara memur olarak yerleştirilmesi yapılan adayların atamasının yapılması için aşağıdaki belgelerle 08/02/2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına posta yoluyla veya şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Not: Posta yoluyla yapılacak başvurularda yaşanan gecikmelerden şahıslar sorumlu olacaktır.

İSTENEN BELGELER:
1- KPSS sonuç belgesine ilişkin internet çıktısı,
2- ÖSYM'ce yerleştirildiğine ilişkin internet çıktısı,
3-Öğrenim belgesinin aslı ile birlikte Fotokopisi,
4-Nüfus cüzdanı Fotokopisi,
5-Adli Sicil Beyanı,
6-Askerlik Durum Belgesi ve Beyanı (Erkek adaylar için)
7-Sağlık Raporu (Sağlık Ocağından alınacak rapor geçerlidir)
8- Mal bildirim beyannamesi (Ekte örneği mevcut)(Ön-Arka Tek Sayfa Olacak) 9- Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son 6 ay içinde çekilmiş)

10-Özel koşul belirtilen kadrolar için adayın özel koşulu taşıdığını belirtir belge (Bilgisayar Sertifikası, Ehliyet vb.)
11- Başka kamu kuruluşlarında çalışıyor veya çalışmış ise Hizmet Belgesi,
12-Ortaöğretim döneminde Hazırlık Sınıfı öğrenimi var ise Diploma veya durumu belgelendiren resmi yazı,
13-Beyan Formu (Ekte örneği mevcut)
14-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Ekte örneği mevcut)
 

Adres : Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Telefon: 0476 223 00 26
Fax : 0476 223 00 27

Yazdır: