TÜBİTAK ARDEB 1002-Hızlı Destek Programı, 3501-Kariyer Geliştirme Programı ve 1005 - Ulusal Yeni Fikirler Ve Ürünler Araştırma Destek Programları proje başvurularına açıktır.

ARDEB 1002-Hızlı Destek Programı; acil kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerini desteklemektedir. Proje süresi en fazla 12 ay, proje destek üst limiti toplamda 45.000 TL’dir. Toplantılara katılma ve çalışma amaçlı seyahat desteği sağlanmaktadır. Proje kapsamında görevlendirilen, lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırmacılara burs desteği sağlanmaktadır.

ARDEB 3501-Kariyer Geliştirme Programı; kariyerlerine yeni başlayan doktoralı bilim insanlarının bilimsel çalışmalarına proje desteği vermektedir. Doçent ve üstü akademik unvana sahip olmayan ve daha önce TÜBİTAK’tan Kariyer desteği almamış olan araştırmacılar proje yürütücüsü olabilmektedir. Proje süresi en fazla 36 ay, destek üst limiti toplamda 360.000 TL’ dir. Toplantılara katılma ve çalışma amaçlı seyahat desteği sağlanmaktadır. Proje kapsamında lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırmacılara burs desteği sağlanmaktadır. Akademik unvanı profesör olan kişiler projede araştırmacı olarak yer alamazlar, fakat danışman olabilirler. Proje ekibinde yurt dışı danışman ve yurt dışı araştırmacı görev alabilir.

ARDEB 1005- Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı; Ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerinin desteklemektedir.

Ayrıntılı bilgi için https://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr/

Fotoğraf
  • tbt-2.jpg
Dosyalar
Yazdır: