Iğdır Üniversitesi

EN

 

     Danışma Kurulu

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Metin KUMLAY  Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı
Kenan GÜRÇAM  Öğretim Görevlisi
Hanım TURAN Aralık İlçesi Belediye Başkanı
Taner TAZEGÜN İl Çevre ve Orman Müdürü
Osman ENGİNDENİZ İl Kültür Müdürü