2020-2021 yılı Mevlana Değişim Programı ve Mevlana Proje Tabanlı Değişim Programı çağrıları iptali

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Koronavirüs hususunda ilan ettiği bilgilendirme notuna(https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/coronavirus_bilgilendirme_1.aspx)istinaden

2020-2021 yılı Mevlana Değişim Programı ve Mevlana Proje Tabanlı Değişim Programı çağrıları iptal edilmiştir.

 

PDF
Print: