İlan Tarihi     :    05/08/2019 Pazartesi

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere Genel İdare Hizmetleri (GİH) sınıfında, 3 (üç) dereceli, 1 (bir) adet “İç Denetçi kadromuza 5018 sayılı “Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun ilgili hükümleri uyarınca atama yapılacaktır.

1-GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

  1. 657 sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  2. Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından verilen “Kamu İç Denetçi Sertifikası”na sahip olmak,
  3. İç Denetçilik mesleğinin gerektirdiği bilgi, ehliyet ve temsil yeteneğine sahip olmak.

2-BAŞVURU SÜRESİ, ŞEKLİ VE YERİ:

Başvuru Başlangıç Tarihi    : 02/09/2019 Pazartesi

Son Başvuru Tarihi              : 16/09/2019 Pazartesi (Dâhil)

Adayların müracaatlarını aşağıda açık adresi bulunan “Iğdır Üniversitesi İç Denetim Birimi”ne şahsen ya da posta yoluyla yapmaları gerekmektedir.

Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda; adayların başvuru belgelerinin bilgisayar ortamında taranmış halini ve belgelerin postaya verildiğine dair “kargo takip numarası”nı ic.denetim@igdir.edu.tr e-posta adresimize göndermeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihinin mesai bitimine kadar “Iğdır Üniversitesi İç Denetim Birimi”ne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden üniversitemiz sorumlu değildir.)

Başvuru Adresi:

Iğdır Üniversitesi İç Denetim Birimi

Şehit Bülent Yurtseven Yerleşkesi

Rektörlük Binası 3. Kat Merkez/IĞDIR

Tel        : 0476 223 00 10 Dâhili:1070

E-posta : ic.denetim@igdir.edu.tr

3-BAŞVURU BELGELERİ:

1) Başvuru Formu

2) Kamu İç Denetçi Sertifikası(Posta yoluyla yapılacak başvurularda çalıştığı Kurumdan “Aslı görülmüştür.”  ibareli ve mühürlü olmalıdır)

3) Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (İDKK'ya sertifika başvurusunda kullanılan)

4) Lisans Diploması, Mezuniyet Belgesi veya denklik belgesi fotokopisi (İDKK’ya sertifika başvurusunda kullanılan belge, posta yoluyla yapılacak başvurularda çalıştığı Kurumdan “Aslı görülmüştür.”  ibareli ve mühürlü olmalıdır)

5) HİTAP Hizmet Belgesi (E-devletten ya da çalıştığı Kurumdan alınacaktır)

6) Adli Sicil Belgesi (E-devletten alınacaktır)

7) Nüfus cüzdanı/Kimlik kartı arkalı önlü fotokopisi

8) Vesikalık Fotoğraf (1 Adet)

9) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-devletten alınacaktır)

10)* Uluslararası sertifika fotokopisi (Varsa CIA, CISA, CCSA, CGAP)

*CIA, CISA, CCSA ya da CGAP sertifika sahibi olan adaylar bu sertifikalarının birer fotokopisini başvuru belgelerinin ekine koyacaklardır. Belirtilen sertifikalardan herhangi birine sahip olmayanlar da başvurada bulunabileceklerdir.

4-ATAMA ÖNCESİ İSTENECEK BELGELER:

1) Kamu İç Denetçi Sertifikası aslı ya da noter onaylısı

2) Lisans Diploma, Mezuniyet Belgesi veya denklik belgesi aslı ya da noter onaylısı

3) Vesikalık Fotoğraf (1 Adet)

4) Sağlık raporu

5) Kamu İç Denetçi Meslek Ahlak Kuralları Formu

6) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

7) Uluslararası sertifika aslı (Başvuruda CIA, CISA, CCSA, CGAP sunulması durumunda)

 

5-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Müracaat edenlerin ilan edilen kadro sayısından fazla olması halinde adayların;

a) Kamu İç Denetçi Sertifika Puanının % 50’sinin,

b) Yabancı Dil Sınav Puanının % 30’nun

c) Lisans Mezuniyet Notunun (100’lük sisteme göre) % 20’sinin

d) Her bir Uluslararası Sertifika (CIA, CISA, CCSA, CGAP varsa) 10 puan olarak,

sayısal değerleri toplanarak aday sıralaması yapılacaktır. Toplam puanları eşit olan adayların Kamu İç Denetçi Sertifika Puanlarına bakılacak olup sertifika puanı yüksek olan aday üst sırada yer alacaktır; Kamu İç Denetçi Sertifika Puanlarının da eşit olması durumunda kamuda hizmet süresi daha fazla olan aday üst sırada yer alacaktır.

Başvuran adayların adlarının yer alacağı ve puan sıralamalarını gösteren “Başvuran Aday Listesi17/09/2019 tarihinde http://icdenetim.igdir.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Başvuru sahiplerinin kamu iç denetçi sertifikalarının kullanım durumunu İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK)’ndan teyit edildikten sonra sertifikaları kullanılamayacak olan adaylar sıralamadan çıkarılıp ilan edilen kadro adedinin 3 (üç) katı kadar sertifikası geçerli olan adayın isimlerinin yer alacağı “Mülakata Çağrılacak Aday Listesi” yine aynı internet sitemizden ilan edilecektir. Mülakat tarihi de bu liste ile beraber duyurulacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Mülakatlar üniversitemizin Şehit Bülent Yurtseven Yerleşkesindeki Rektörlük Binasının 3 üncü katında bulunan İç Denetim Biriminde yapılacaktır. Mülakata, “Mülakata Çağrılacak Aday Listesi”ndeki 3 üncü sıradaki adaydan başlanarak, sonra 2 inci sonrada 1 inci sıradaki aday alınacaktır. “Mülakata Çağrılacak Aday Listesi”nde belirtilen vakitte mülakat yerinde bulunmayan adaylar, mülakat hakkından vazgeçmiş sayılır.

Mülakat komisyonunun yapacağı değerlendirme sonucu atanmaya hak kazanan aday olması durumunda atanmaya hak kazanan adayın adı mülakat tarihinin ertesi günü http://icdenetim.igdir.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adayın “ATAMA ÖNCESİ İSTENECEK BELGELERİ” tamamlayarak İç Denetim Birimimize teslim etmesi gerekmektedir. Belgelerin tesliminden sonra güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına müteakip atama işlemleri yapılacaktır. Atamanın adaylara yazılı olarak tebliğ edilmesinden sonra mehil müddeti içerisinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde göreve başlamayanlar haklarından vazgeçmiş sayılır.

Print: