İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından Üniversitemiz Akademik personellerinden istenmiş olan Konut Tahsis Talep Beyannameleri incelenmiştir. Sıra Tahsisli Konutların Puanlama Cetveli olan (4) sayılı cetvel ile puanlama yapılarak toplam puanları ekte tablo halinde gönderilmiştir.
İlgili tablodaki puanlara yapılacak itirazların 29/01/2020 tarihi mesai bitimine kadar Konut Tahsis Komisyon Başkanlığı sekretarya görevini yapan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına dilekçe ile yapılması gerekmektedir. Puanlama çizelgesi ektedir.

PDF
Files
Print: