Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından akademik personelden istenen Konut Tahsis Talep Beyannameleri incelenerek, puanlama listesi ekli dosyada sunulmuştur. Ocak ayı içerisinde lojman başvurusunda bulunan ve yedek sırada bekleyen personelin de güncellenmiş puanları ilgili tablodadır. İlgili tablodaki puanlara yapılacak itirazlar, 12/08/2020 tarihi mesai bitimine kadar Konut Tahsis Komisyon Başkanlığı sekretarya görevini yapan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına dilekçe ile yapılacaktır. Puanlamaya esas çizelge Üniversitemiz resmi internet sitesinde ayrıca yayınlanacaktır. 

PDF
Files
Print: