Yükseköğretim Kurulu Basın duyurusunda da belirtildiği üzere 2019-2020 Bahar yarıyılı sadece uzaktan eğitim yolu ile sürdürülecek, bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. Öğrenim görülen programlarda niteliği itibariyle uzaktan eğitimle yapılamayan dersler ve derslerin uygulamaları ise daha sonra belirlenecek bir takvim ile yaz aylarında tamamlanacaktır.

YÖK Genel Kurulunda alınan bu karar ile bahar dönemi ara sınavlarının ve yılsonu sınavlarının uzaktan yapılması zorunluluğu doğmuştur. Dönemin tamamlanması ile yapılacak yılsonu sınav takvimi ilerleyen zamanda ilan edilecektir.

 

         Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü

Print: