Iğdır Üniversitesinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde üç ayrı yüksek lisans programı açılmıştır. 

Açılan programlar şunlardır;

Bahçe Bitkileri Tezli Yüksek Lisans Programı
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Tezli Yüksek Lisans Programı
Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Programı

Print: