İnsanlığa ve topluma yarar sağlayacak bilginin üretilmesi ve yayılması hususunda, ulusal ve uluslararası araştırmalarda araştırmacılarına sağlayacağı destekle, onların başarılarını yükselterek Iğdır Üniversitesinin etkinliğini ve saygınlığını artırmak ve bu yolla üniversiteyi gerek ulusal gerekse uluslararası alanda önder bir üniversite haline gelmesini sağlamaktır.