Iğdır Üniversitesi

ANKETLER

Döner Sermaye İşletmesi Hizmet Memnuniyet Anketi

Uygulama Oteli Hizmet Memnuniyet Anketi

Sürekli Eğitim Kursları Hizmet Memnuniyet Anketi