Iğdır Üniversitesi

EN

 

Görev ve Sorumluluklar

Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi aracılığıyla yürütebilecekleri faaliyetler şunlardır:

1 Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek konularda Bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, proje yürütmek, araştırma, uygulama, seminer, konferans, sempozyumlar düzenlemek,kurslar açmak ve benzeri hizmetler yapmak,

2 Belirli bilimsel sonuçların uygulamasını sağlamak ve bilimsel rapor hazırlamak,

3 Test ve analiz çalışmaları yürütmek,

4 Her türlü baskı ve yayım hizmetlerini yerine getirmek.

 5 Bu amaçlardan biri veya birkaçına yönelik ve benzer çalışmalar,

6 Üniversitenin bilgisayar alt yapısını kullanarak her türlü iş ve hizmetlerin üretilmesini sağlamak, olarak özetlenebilir. Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye işletmesi, çalışmaları sırasında araştırma, eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutar.