Iğdır Üniversitesi

EN

 

Genel Bilgi

Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddesi uyarınca 30.12.2010 tarihinde ve 27801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği kapsamında kurulmuştur. Iğdır Üniversitesinin yetkin olduğu konularda öğretim üyeleri tarafından Döner Sermaye İşletmesi çerçevesinde Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Rektörlüğe bağlı Merkezler aracılığıyla yürütebilecekleri faaliyetleri kapsar.