Iğdır Üniversitesi

EN

 

Misyon

Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin Amacı, Üniversitemizin görevleri ile ilgili olarak ortaya çıkan fiyatlandırılabilir nitelikteki mal veya hizmetlerin üretim veya satışını en iyi şekilde yönetebilmektir.