Yönetmelikler

Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği