Iğdır Üniversitesi

 

Yönetmelikler

Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği