Üniversitemizde bulunan Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALUM) gerek üniversitemiz personeline gerekse diğer üniversiteler ile kamu ve özel kuruluşların analiz ve ölçüm faaliyetlerine hizmet vermektedir. Merkezimiz analiz ve ölçüm taleplerini en kısa sürede ve yüksek hassasiyetle yapmakta olup merkezimizde yapılan analizlere ait fiyat listesi aşağıda ilginize sunulmuştur.

PDF
Dosyalar
Yazdır: