BOR alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının gelişimini desteklemek ve lisansüstü eğitim gören öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacıların Enstitümüz projelerine katılımını özendirmek amacıyla BOREN BOR Bursu Programı başlatılmıştır.

Program kapsamında; "Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Bor Bursuna İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca Enstitümüzce, yurt içinde eğitim gören yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılara Bor Bursu verilecektir. Bor Bursundan, Enstitümüz tarafından yürütülen ve/veya desteklenen projeler kapsamında görev alan ve Bor ile ilgili konularda;

▪Akademik tez çalışması yürüten yüksek lisans ve doktora öğrencileri,

▪Bilimsel araştırma çalışması yürüten doktora sonrası araştırmacılar, yararlanabilecektir.

Ayrıca, BOREN projeleri kapsamında görev almayan ancak yukarıda belirtilen nitelikte çalışma yürüten lisansüstü öğrenciler ile doktora sonrası araştırmacılar da Bor Bursundan yararlanmak üzere; akademik tez veya bilimsel araştırma çalışmalarını, yalnızca Bursiyer Taleplerini içerecek şekilde aynı zamanda Proje Başvurusu olarak Enstitümüze sunabilecektir.

Verilecek burslarda uygulanacak azami süre ve aylık burs miktarı aşağıda belirtilmiştir:

Yüksek Lisans Öğrencileri:  24 ay / 2.350 TL  (Sigortalı çalışanlar için 470 TL )

Doktora Öğrencileri: Azami 36 ay / 2.700 TL (Sigortalı çalışanlar için 540 TL )

Doktora Sonrası Araştırmacılar:  Azami 24 ay / 3.050 TL (Sigortalı çalışanlar için 610 TL )

Program Duyuru metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

BOREN BOR Bursu Programı Duyurusu Metni için tıklayınız

BOR odaklı Ar-Ge çalışmalarımızı, siz paydaşlarımızdan gelen görüş ve önerilerle geliştirmeye devam edeceğiz

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN)

www.boren.gov.tr

Yazdır: