EKPSS 2017 sonuçlarına göre Üniversitemizde çeşitli kadrolara memur olarak yerleştirilmesi yapılan adayların atamasının yapılması için aşağıdaki belgelerle 26/09/2017 Salı günü mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına posta yoluyla veya şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Not: Posta yoluyla yapılacak başvurularda yaşanan gecikmelerden şahıslar sorumlu olacaktır.

İSTENEN BELGELER:

1- EKPSS sonuç belgesine ilişkin internet çıktısı,

2- ÖSYM'ce yerleştirildiğine ilişkin internet çıktısı,

3- Öğrenim belgesinin aslı ile birlikte Fotokopisi.

4- Nüfus cüzdanı Fotokopisi,

5- Adli Sicil Beyanı,

6- Askerlik Durum Belgesi ve Beyanı (Erkek adaylar için)

7- Engelli Sağlık Kurulu Raporu

8- Mal bildirim beyannamesi

9- Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son 6 ay içinde çekilmiş)

10- Özel koşul belirtilen kadrolar için adayın özel koşulu taşıdığını belirtir belge (Bilgisayar Sertifikası vb.)

11- Başka kamu kuruluşlarında çalışıyor veya çalışmış ise Hizmet Belgesi.

12- Ortaöğretim döneminde Hazırlık Sınıfı öğrenimi var ise Diploma

13- Beyan Formu

14- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

15- Başvuru Dilekçesi

16- Güvenlik Soruşturması

NOT : Güvenlik Soruşturması tamamlanmadan atama yapılmayacaktır.

 

Adres   : Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Telefon: 0476 223 00 26

Fax       : 0476 223 00 27

Yazdır: