Iğdır Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi