30 Haziran 2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte uygulama esasları belirlenmiştir. Bu kanunun Madde 2 (1) bendinde kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır hükmü yer almaktadır. Bu amaçla Iğdır İli bünyesinde tüm kamu veya özel sektör çalışanları/stajyerleri ile bu eğitimi almak isteyenlere 6331 sayılı kanunun 17. Maddesinde belirtilen şartlarda 40’ar kişilik gruplar halinde İş Sağlığı Güvenliği Çalışan Eğitimi verilmesi planlanmıştır. Eğitimler 15 Mayıs-09 Haziran 2017 tarihleri arasında belirlenecek her grup için 16 saat olarak verilecektir. Eğitim sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olanlara “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Katılım ve Başarı Belgesi” verilecektir. Eğitim Iğdır Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından Karaağaç Kampüsü adresinde gerçekleştirilecektir. Başvurular Iğdır Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'ne yapılacaktır.

Yazdır:
Photos
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Afişi (2).jpg