Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, İktisadi ve İdari Bilimler ile bu alandaki disiplinler; İşletme, Ekonomi, Yönetim ve Organizasyon, Davranış Bilimleri, Liderlik, Siyaset Bilimleri, Yönetim Bilimleri, Ulaştırma ve Lojistik, Havacılık Yönetimi, Sağlık Bilimleri, Kamu ve Yerel Yönetim disiplinlerine ilişkin bilimsel makaleleri kabul etmekte ve yayınlamaktadır.

Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi yazım kuralları ve Dergipark panelinden makale gönderimi için: https://dergipark.org.tr/tr/pub/igdiriibf

Yazdır: