Iğdır Üniversitesi Meyvecilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, 15 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Merkez yönetmeliği ile kuruldu.

Iğdır Üniversitesi Meyvecilik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin görevleri arasında; Iğdır Üniversitesi bünyesinde meyvecilik, meyve ve fidan üretimi konularında yürütülecek araştırma, uygulama, eğitim ve yayım faaliyetlerini koordine etmek, ilgili akademik birimlerin eğitim-öğretim, gezi, inceleme, staj, proje ve tez çalışması gibi faaliyetlerine destek vermek, modern yetiştirme ve ıslah yöntemlerini uygulayıp geliştirmek, bunları üretici ve öğrencilere tanıtmak ve gerektiğinde onları eğitmek bulunuyor. Yeni kurulan Araştırma Merkezi, ayrıca; bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak işbirliği mekanizmaları kurmak ve sürdürülebilir hale getirmek için gerekli olan kurumsal ortamı oluşturmak için de faaliyet yürütecek.

Iğdır Üniversitesi Meyvecilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine alttaki linkten ulaşabilirsiniz;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191215-4.htm

Yazdır: