Güncellenen Mevzuat hükümleri göz önüne alınarak hazırlanan Üniversitemiz Yıllık İzin Yönergesi Üniversitemiz Senatosunda görüşülerek kabul edilmiştir. 

PDF
Dosyalar
Yazdır: