Ekonomi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, edebiyat, eğitim, etik, felsefe, hukuk, iktisat, iletişim, işletme, sanat, şehir, tarih, toplum, yönetim ve yöntembilim alanlarında akademik araştırma, inceleme ve çalışmalara yer verecek olan Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi yayın hayatına başlamıştır.

Bu konularla ilgili makaleleri değerlendirilmek üzere Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisine gönderebilirsiniz.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/esamdergisi/board

 

Yazdır: