“Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca Üniversitemizde yeni açılan Bölüm/Anabilim Dalı/Programlar ve değişen mevzuattan dolayı norm kadro planlamamızın güncellenmesi ile ilgili 14.02.2019 tarih ve 2019.05.21 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı aşağıda yer almaktadır.

PDF
Dosyalar
Yazdır: