Üniversitemiz Senatosunun 10.10.2019 tarih ve 31 sayılı kararı gereği 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 46. Maddesinin 17.9.2004-5234/2 ek fıkrasına istinaden 98 (Doksan Sekiz) öğrenciye yemek bursu verilmiştir.

Yemek bursuna hak kazanan öğrencilerin adları ekli listede yayınlanmıştır.

PDF
Dosyalar
Yazdır: