KESİN  KAYITLARDA  ADAYLARIN ŞAHSEN  VEYA NOTER VEKALETİYLE  KAYIT YAPTIRMALARI GEREKMEKTEDİR.

Zamanında kesin kayıt yaptırmayan aday kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemez.Yedek kayıtları 10 Eylül 2018 tarihinde saat 08:00’da başlayacaktır. Yedek listesinde olan adayların 08:00’da BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU kayıt ofisinde bulunmaları zorunludur. Kayıtlar 14:00' a kadar devam edecektir.Belirtilen saatte şahsen hazır bulunmayan adaylar bu haklardan vazgeçmiş sayılır. Asil listede kayıt yaptırmayan adayların yerine boş kalan kontenjana yedek liste sırasına göre ŞAHSEN HAZIR OLAN aday çağırılacaktır.

 

Kesin Kayıt Tarihleri   : 03-07 Eylül  2018 Yedek Kayıt Tarihleri   : 10 Eylül 2018

Kayıt Yeri: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Kesin Kayıt Belgeleri

  • Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı, ya da yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi.
  • Nüfus cüzdanının onaylı örneği. (Noter veya Nüfus Dairesi’nden onaylı yada Nüfus Cüzdanının aslı ve Fotokopisi)
  • İkametgâh Belgesi.
  • Erkek adaylar için Askerlik şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi.
  • Ö.S.Y.M sonuç belgesinin aslı
  • Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 12 adet 4,5 cm x 6 cm. boyutunda vesikalık fotoğraf.
  • Sağlık kuruluşlarından alınacak heyet raporu. (Tek hekim raporu ile özel hastanelerden alınmış heyet raporu geçersizdir.)
  • Engelli adaylar için “engelli sağlık kurulu raporu”
Yazdır: