Anabilim Dalları

Bahçe Bitkileri Bölümü

Bitki Koruma Bölümü

Biyosistem Mühendisliği Bölümü

Tarım Ekonomosi Bölümü

Tarla Bitkileri Bölümü

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Zootekni Bölümü