Anabilim Dalları

 

Anabilim Dalları

Bahçe Bitkileri Bölümü

Bitki Koruma Bölümü

Biyosistem Mühendisliği Bölümü

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Gıda Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Tarım Ekonomosi Bölümü

Tarla Bitkileri Bölümü

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Zootekni Bölümü