• kroflbot (1).jpg
  Fen Bilimleri Enstitüsü
  Dilekçe ve Formlar
 • ıbaşvurular_son.jpg
  Fen Bilimleri Enstitüsü
  Dilekçe ve Formlar
 • zson.png
  Fen Bilimleri Enstitüsü
  Dilekçe ve Formlar
 • basd.jpg
  Fen Bilimleri Enstitüsü
  Dilekçe ve Formlar
İndir
Dosya Başlığı Yüklenen Tarih Dosya uzantısı
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMLARI
YÜKSEK LİSANS / DOKTORA ADAY BAŞVURU FORMU Yeni 27.12.2017 doc
Lisansüstü Mülakatı Değerlendirme Formu Yeni 20.02.2018 ocx
Tezli Yüksek Lisans Kesin Kayıt Formu 27.02.2015 doc
Taahhütname 02.03.2015 ocx
Ders Kayıt Formu 27.02.2015 doc
Danışman Öneri Formu 02.03.2015 doc
Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu 27.02.2015 doc
EĞİTİM DÖNEMİ DİLEKÇE VE FORMLARI
İkinci Danışman Öneri Formu Yeni 28.05.2018 doc
ÖĞRENCİ DERS MUAFİYET DİLEKÇESİ Yeni 20.02.2018 ocx
Danışman Değişikliği İstem Dilekçesi 27.02.2015 doc
Tezsiz-Tezli Yüksek Lisans Programları Arasında Geçiş İstem Dilekçesi 27.02.2015 doc
Program Dışı Alınan Derslerin Krediye Saydırılması İçin Başvuru Dilekçesi 27.02.2015 doc
Askerlik Sevk Tehiri İstem Dilekçesi 27.02.2015 doc
Askerlik Sevk Tehiri İptal İstem Dilekçesi 27.02.2015 doc
Transkript İstem Dilekçesi 27.02.2015 doc
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ AYRILMA/MEZUNİYET DİKÇE VE FORMLARI
Öğrenci Kayıt Dondurma Dilekçesi Yeni 20.02.2018 doc
Yüksek Lisans-Doktora Geçici Mezuniyet Belgesi İstem Dilekçesi 27.02.2015 doc
YÜKSEK LİSANS İLİŞİK KESME BELGESİ 23.02.2016 ocx
Kayıt Sildirme İstem Dilekçesi 27.02.2015 doc
YÜKSEK LİSANS SEMİNER FORMLARI
SEMİNER SUNUMU 14.03.2017 doc
Katılım Listesi 02.03.2015 doc
SEMİNER DEĞERLENDİRME TUTANAĞI 14.03.2017 doc
DOKTORA FORMLARI
Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru İstem Dilekçesi 27.02.2015 doc
Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı 03.06.2015 ocx
Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanağı 02.12.2015 ocx
Doktora Tezi Çalışma Raporu Savunma Tutanağı 02.12.2015 ocx
Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı 02.12.2015 ocx
TEZ SAVUNMA SINAVI VE JÜRİ DİLEKÇE VE FORMLARI
Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orijinallik ve İntihal Raporu 11.12.2015 ocx
Yüksek Lisans Tez Savunma Dilekçesi 27.02.2015 ocx
YÜKSEK LİSANS/DOKTORA TEZ JÜRİ ÖNERİ FORMU 24.10.2016 doc
YÜKSEK LİSANS / DOKTORA TEZ ÖNERİSİ FORMU Yeni 04.05.2018 ocx
Öğretim Üyeleri İçin Ders Telafisi Bildirim Formu 02.03.2015 doc