Dİl Edİtörlerİ

 
 
DİL EDİTÖRLERİ (LANGUAGE CONSULTANTS)

Okutman Didem ERDEL,
Iğdır Üniversitesi, Iğdır, Türkiye

Uzm. Hacer GEDİK,
Iğdır Üniversitesi, Iğdır, Türkiye

Uzm. Handan YILDIZ,
Iğdır Üniversitesi, Iğdır, Türkiye

Uzm. Talha YILDIZ,
Iğdır Üniversitesi, Iğdır, Türkiye