Tarihçe

 

Tarihçe

Fen Bilimler Enstitüsü; 22.05.2008 tarih ve 5765 sayılı kanunla kabul edilen ve 31.05.2008 tarihli ve 26892 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ek Madde 100’ göre Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı bir kurum olarak kurulmuştur. Fen Bilimleri Enstitüsü şimdilik Ziraat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi bünyesindeki Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Bahçe Bitkileri Anan Bilim Dalı, Bitki Koruma Ana Bilim Dalı, Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Zootekni Ana Bilim Dalı, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı ve İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalından oluşmaktadır.