Banner ENGLISH Anasayfa Mail Facebook Twitter Youtube İletişim English

 

  YÖNETMELİKLER

- Iğdır Üniversitesi Yayın Yönergesi

- Iğdır Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Iğdır Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi

- Uluslararası Öğrencilerin Başvuru, Kabul Ve Kayıt Yönergesi

- Iğdır Üniversitesi Gıda Mühendisliği Staj Yönetmeliği

- Iğdır Üniversitesi Sosyal Tesisler Yönergesi

- Iğdır MYO Staj Yönetmeliği

- Iğdır Üniversitesi Özürlüler Dayanışma ve Koordinasyon Birimi Yönergesi

- Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği

 - Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı Ve Performans Değerlendirme Kriterleri

- Eğitim-Öğretim Komisyonu (Ekom) Yönergesi - Iğdır Üniversitesi Kütüphaneler Yönetmeliği

- Iğdır Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi

- Mali İşlemlerin Süreç Akım Şeması

- Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

- Iğdır Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi

- Iğdır Üniversitesi Akademik Değerlendirme va Kalite Geliştirme Yönergesi

- Iğdır Üniversitesi Erasmus Öğrenci Değişimi Yönergesi

 - Iğdır Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Uygulama Esasları

- Iğdır Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge

- Iğdır Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Iğdır Üniversitesi Konut Yönergesi

- Iğdır Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Iğdır Üniversitesi Caferilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

- Iğdır Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Iğdır Üniversitesi Ağrı Dağı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Iğdır Üniversitesi İmza Yetkileri Yönergesi

- Iğdır Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Yönergesi

- Iğdır Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği

- Iğdır Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

- Iğdır Üniversitesi Yeşil Alan Müdürlüğü Kuruluş ve İşleyiş Yönetmeliği

- Iğdır Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği (2009-2010 Eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracaklar için uygulanacak olan yönetmelik)

- Iğdır Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği (2008-2009 Eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıranlar için uygulanacak yönetmelik)

- Iğdır Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği (2008-2009 Eğitim-öğretim yılından önce kayıt yaptıranlar için uygulanacak yönetmelik)

-Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

-Iğdır Üniversitesi Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi

-Iğdır Üniversitesi Öğrenci Staj Yönergesi

-Iğdır Ziraat Fakültesi Staj Yönergesi

-Uzmanlık Alan Dersi Yönergesi

-Tez Yazım Yönergesi