İndir
Dosya Başlığı Yüklenen Tarih Dosya uzantısı
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMLARI
YÜKSEK LİSANS / DOKTORA ADAY BAŞVURU FORMU 27.12.2017 .doc
Lisansüstü Mülakatı Değerlendirme Formu 20.02.2018 .docx
Tezli Yüksek Lisans Kesin Kayıt Formu 27.02.2015 .doc
Taahhütname 02.03.2015 .docx
Ders Kayıt Formu 27.02.2015 .doc
Danışman Öneri Formu 02.03.2015 .doc
Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu 27.02.2015 .doc
EĞİTİM DÖNEMİ DİLEKÇE VE FORMLARI
İkinci Danışman Öneri Formu Yeni 28.05.2018 .doc
ÖĞRENCİ DERS MUAFİYET DİLEKÇESİ 20.02.2018 .docx
Danışman Değişikliği İstem Dilekçesi 27.02.2015 .doc
Tezsiz-Tezli Yüksek Lisans Programları Arasında Geçiş İstem Dilekçesi 27.02.2015 .doc
Program Dışı Alınan Derslerin Krediye Saydırılması İçin Başvuru Dilekçesi 27.02.2015 .doc
Askerlik Sevk Tehiri İstem Dilekçesi 27.02.2015 .doc
Askerlik Sevk Tehiri İptal İstem Dilekçesi 27.02.2015 .doc
Transkript İstem Dilekçesi 27.02.2015 .doc
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ AYRILMA/MEZUNİYET DİKÇE VE FORMLARI
Öğrenci Kayıt Dondurma Dilekçesi 20.02.2018 .doc
Yüksek Lisans-Doktora Geçici Mezuniyet Belgesi İstem Dilekçesi 27.02.2015 .doc
YÜKSEK LİSANS İLİŞİK KESME BELGESİ 23.02.2016 .docx
Kayıt Sildirme İstem Dilekçesi 27.02.2015 .doc
YÜKSEK LİSANS SEMİNER FORMLARI
SEMİNER SUNUMU 14.03.2017 .doc
Katılım Listesi 02.03.2015 .doc
SEMİNER DEĞERLENDİRME TUTANAĞI 14.03.2017 .doc
DOKTORA FORMLARI
Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru İstem Dilekçesi 27.02.2015 .doc
Doktora Yeterlik Sınav Tutanağı 03.06.2015 .docx
Doktora Tez Önerisi Savunma Tutanağı 02.12.2015 .docx
Doktora Tezi Çalışma Raporu Savunma Tutanağı 02.12.2015 .docx
Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı 02.12.2015 .docx
TEZ SAVUNMA SINAVI VE JÜRİ DİLEKÇE VE FORMLARI
Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orijinallik ve İntihal Raporu 11.12.2015 .docx
Yüksek Lisans Tez Savunma Dilekçesi 27.02.2015 .docx
YÜKSEK LİSANS/DOKTORA TEZ JÜRİ ÖNERİ FORMU 24.10.2016 .doc
YÜKSEK LİSANS / DOKTORA TEZ ÖNERİSİ FORMU Yeni 04.05.2018 .docx
Öğretim Üyeleri İçin Ders Telafisi Bildirim Formu 02.03.2015 .doc
7143 SAYİLİ KANUN İLE İLGİLİ BASVURU DİLEKCESİ Yeni 24.07.2018 .pdf