• ıtürk dili edebiyatı.jpg
    Fen Edebiyat Fakültesi
    Misyonumuz
  • g_b_turkdili_ve_edebiyati-horz-edit.jpg
    Fen Edebiyat Fakültesi
    Misyonumuz

 

Vizyon

    Evrensel bilimin ışığında öğrenci merkezli eğitimi esas alan fen edebiyat fakültesi vereceği eğitim ve öğretimi, üreteceği bilgi ve ortaya koyacağı araştırma kalitesi ile ulusal ve uluslar arsında tanınan, gerçekleştireceği değişim programları sayesinde ulusallaşmaya aday, ilin bölgenin ve ülkenin sosyal ve temel problemlerine çözüm arayışı içerisinde olan karşılaştığı problemleri çözebilen, ekip çalışmasını başarıyla yürütebilen bilimsel akademik yaklaşımı içselleştirebilmiş kültürel ve sanatsal faaliyetleri organize edebilen bireyler yetiştirmeyi bölge ve ülkemize kültürel ve bilimsel katkı sağlamayı kendisine vizyon edinmiştir.

Misyon

       Fen edebiyat fakültesi evrensel boyutta bilgi üreten ufku geniş girişimci üretken bilimin prensibi ve işleyişini kavramış, toplumun gelişmesine katkıda bulunan, milli ve kültürel değerlerimizin köklerini özümsemiş üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi kendisine misyon edinmiştir.