• ıtürk dili edebiyatı.jpg
    Fen Edebiyat Fakültesi
    Tarihçe
  • g_b_turkdili_ve_edebiyati-horz-edit.jpg
    Fen Edebiyat Fakültesi
    Tarihçe

 

Tarihçe

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünün, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde bölüm ve Ana bilim dalları açılmasındaki teklifi 16.06.2011 tarihli yükseköğretim yürütme toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2. Maddesi uyarınca Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dalları açılması uygun görülmüştür:

1.      Arkeoloji Bölümü

Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı

Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı

2.      Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Rus Dili ve Edbiyatı Anabilim Dalı

3.      Coğrafya Bölümü

Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı

Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı

Bölgesel Coğrafya Ana Bilim Dalı

Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı

4.      Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü

Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

5.      Felsefe Bölümü

Bilim Tarihi Anabilim Dalı

Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

 Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı

6.      Matematik Bölümü

Geometri Anabilim Dalı

 Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı

Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı

Topoloji Ananilim Dalı

Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı

7.      Psikoloji Bölümü

Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı

Gelişim Psikolojisi Anabilim Dalı

Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı

 Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı

8.      Sanat Tarihi Bölümü

Genel Sanat Tarihi Anabilim Dalı

 Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı

Bizans Sanatı Anabilim Dalı

9.      Sosyoloji Bölümü

Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı

Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalı

Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı

Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Anabilim Dalı

10.  Tarih Bölümü

Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı

 Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

Türkiye Cumhuriyeti Anabilim Dalı

Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı

 Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı

Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı

11.  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Eski Türk Dili  Anabilim Dalı

Yeni Türk Dili  Anabilim Dalı

Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı

 

 

Iğdır Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Prof. Dr. Ömer GÜNDOĞDU’nun  Dekanlığında; 33 Akademik personel ve 4 İdari personel ile hizmet vermektedir. Kuruluşu tamamlanan 11 bölümün önümüzdeki süreçte öğretim elemanı kadrosu oluşturularak, bu bölümlerin eğitim-öğretim faaliyetlerine ve akademik çalışmalara katılımları düşünülmektedir.