Seminer Sunumları

Unvanı Adı Soyadı Konu Tarih ve Saat Yer
01 Aralık 2018 - 05 Aralık 2018
Doç. Dr. Bilal KESKİN Silaj Bitkileri ve Silaj Yapımı 4.01.2018 12.30 Anfi - 1
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kazım KARA Türkiye de Tarım Eğitimi 4.01.2018 13:30 Amfi - 1
04 Aralık 2017 - 08 Aralık 2017
Yrd. Doç. Dr. Mesude Figen DÖNMEZ Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bakteriler (PGPR) 12.05.2017 12:30 Anfi 1
05 Şubat 2018 - 09 Şubat 2018
Yrd. Doç. Dr. Tuba GENÇ KESİMCİ Entomopatojen Funguslar 8.02.2018 12.30 Seminer Salonu
Arş. Gör. Dr. Mehmet Ramazan BOZHÜYÜK Yabani Meyveler 8.02.2018 13:00 Seminer Salonu
Arş. Gör. Ayşe KARADAĞ GÜRSOY Uluslararası Kuruluşların Gıda Fiyat Krizi Değerlendirmeleri 8.02.2018 13:30 Seminer Salonu
08 Ocak 2018 - 12 Ocak 2018
Yrd. Doç. Dr. Emrah KUŞ Tarım Teknolojilerindeki Gelişmeler: Hassas Tarım 17.01.2018 12.30 Anfi 2
Arş. Gör. Ayça Nur ŞAHİN Yerel Ürünlerin Tüketiminin Modellenmesi; Çoklu Bir Yöntem Yaklaşımı 9.01.2018 13:00 Anfi 2
11 Aralık 2017 - 15 Aralık 2017
Prof. Dr. Şükrü İsmail İPEK Yeşil Iğdır Sulama Birliği Arazilerinde Genel Sulama Problemleri 15.12.2017 12:30 Anfi - 1
Doç. Dr. Ecevit EYDURAN Birden Fazla Kantitatif Değişken İçin MARS Çözümlemesi 15.12.2017 13:00 Anfi - 1
12 Şubat 2018 - 16 Şubat 2018
Arş. Gör. Hasan Kaan KÜÇÜKERDEM Güneş Enerjisinden Elektirik Üretiminde Monokristal ve Polykristal Silikon Hücrelerin Karşılaştırılması 14.02.2018 12.30 Seminer Salonu
Arş. Gör. Erhan ERDEL Malçmanın Toprak Özelliklerine Etkisi 15.02.2018 13:00 Amfi - 1
18 Aralık 2017 - 22 Aralık 2017
Doç. Dr. Süleyman TEMEL Bitkisel Üretimde Stres Faktörleri: Tuzluluk Stresi 21.12.2017 12.30 Seminer Salonu
Yrd. Doç. Dr. Melekşen AKIN Orkide Mikroçoğaltımı 19.12.2017 12.30 Amfi - 1
Arş. Gör. Badel UYSAL ŞAHİN Bitki Dayanıklılığında Rol Alan Enzimler 19.12.2017 13:00 Amfi - 1
Yrd. Doç. Dr. Sadiye PERAL EYDURAN Iğdır Bağcılığı 21.12.2017 13:00 Seminer Salonu
20 Kasım 2017 - 24 Kasım 2017
Prof. Dr. Sulhattin YAŞAR Analitik Metod Geliştirme ve Validasyon 23.11.2017 12.30 Anfi 1
Doç. Dr. Fariz MİKAİLSOY Matematiksel Modellerin Seçim Kriterleri 23.11.2017 13:00 Anfi 1
25 Aralık 2017 - 29 Aralık 2017
Yrd. Doç. Dr. Ersin GÜLSOY Ülkemiz Ceviz Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri 26.12.2017 12.30 Seminer Odası
Arş. Gör. Dr. Ayşe USANMAZ BOZHÜYÜK Bitki Uçucu Yağların Böceklere Karşı İnsektisidal Etkileri 26.12.2017 13:00 Seminer Odası
26 Şubat 2018 - 02 Mart 2018
Yrd. Doç. Dr. Sezgin SANCAKTAROĞLU Tıbbi Aromatik Bitkilerde Sekonder Metabolitler 1.03.2018 12.30 Seminer Salonu
26 Şubat 2018 - 02 Ocak 2018
Arş. Gör. Seda AKBAY TOHUMCU Yem Bitkilerinde Kalite Tayini ve Kullanım Alanları 27.02.2018 12.30 Seminer Salonu
27 Kasım 2017 - 01 Aralık 2017
Arş. Gör. Zeynep ÇELİK Türkiye'nin Mandalina Ticaretinde Rekabet Gücü 28.11.2017 12:30 Anfi 1
Yrd. Doç. Dr. Köksal KARADAŞ Iğdır İlinde Bitkisel Ürünlerin Pazarlanmasında Yeni Bir Yaklaşım 30.11.2017 13:00 Anfi 1
Arş. Gör. Berna DOĞRU ÇOKRAN Kayısılarda Soğuklama İhtiyacı, Çiçeklenme ve Meyve Tutumu İlişkileri 30.11.2017 13:30 Anfi 1