Iğdır Üniversitesi

Ebru Köse Koçak
Unvan:Arş. Gör.
Görev:Akademisyen
Telefon:
ebrukose.gazi@gmail.com
Kübra Şahin Çeken
Unvan:Arş. Gör.
Görev:Akademisyen
Telefon:
kbrs-87@hotmail.com
Oytun Çetin
Unvan:Arş. Gör.
Görev:Akademisyen
Telefon:
oytun.cetin@igdir.edu.tr
Sadık Arslan
Unvan:Arş. Gör.
Görev:Akademisyen
Telefon:4811
bahtiyar165@gmail.com
Tolga ERGÜL
Unvan:Arş. Gör.
Görev:Akademisyen
Telefon:
tolergul@gmail.com
Yiğit Kocabıyık
Unvan:Arş. Gör.
Görev:Akademisyen
Telefon:
yigitkocabiyik@igdir.edu.tr